Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täyttänyt vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja.

Keskisuomalaisessa Laukaan kunnassa vesihuollosta vastaa Laukaan Vesihuolto Oy, jonka liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa. Osakeyhtiön toimitusjohtajuutta hoitaa oman toimensa ohella kunnan tekninen johtaja.

Yhteistyömalli: Rahoitus

Lähtötilanne

Loppusuoralla Laukaan päättäjillä oli kaksi päävaihtoehtoa: viidestä kahdeksaan miljoonan euron investointi joko uuteen puhdistamoon tai 25 kilometriä pitkän siirtoviemärin rakennuttamiseen, joka johtaisi jätevedet kunnan osaomistamalle puhdistamolle naapurikunnan puolelle.

Vaihtoehdot olivat rahoituksellisesti raskaita Vesihuolto Oy:n liikevaihtoon nähden. Molemmat vaihtoehdot olisivat vaatineet myös 10 hengen organisaation vahvistamista ulkopuolisella resurssilla hankkeen valmistelua, suunnittelua ja johtamista varten. Puhdistamon uudistaminen nykyiselle paikalle olisi rajoittanut aluekehitystä ja maankäyttöä valtatie yhdeksän tuntumassa.

Pisara-yhteistyö ratkaisi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rahoituksen. Pisara-rahoituksen ansiosta siirtoviemäri tuli taloudellisesti kilpailukykyiseksi verrattuna uuden puhdistamon rakentamiseen. Rahoitus-yhteistyön ansiosta ei kunnan eikä sen yhtiön tarvinnut sitoa euroja hankkeeseen.

Lopputulema

Viemärin valmistuttua vuoden 2018 loppuun mennessä Laukaan Vesihuolto Oy ryhtyy maksamaan jäteveden siirtomaksua jätevesiputken rakentavalle ja omistavalle Pisaralle sopimuksen mukaisesti kuukausittain.

Pisara on avustanut Laukaan Vesihuolto Oy:tä myös vesiverkkojen digitoinnissa, verkkotietojärjestelmän hankinnassa ja häiriötiedotusjärjestelmän käyttöönotossa (5/2017-).

Janne Laiho, tekninen johtaja, Laukaan kunta:

”Ratkaisu tukee Lievestuoreen taajaman vetovoimaa ja imagoa, kun järven kunto ja maine parantuvat. Tämä ei ole vain vesihuoltotekninen ratkaisu, vaan myös taajaman kehittämisratkaisu. Alueelliseen yhteistyöhön oli helppo päätyä monesta syystä. Riskien hallinnan ja kokonaistalouden näkökulmasta olemme tyytyväisiä kumppaniimme. On hyvä, että Laukaan jätevedet puhdistetaan yhdessä paikassa ja saavutamme pitempiaikaisen ratkaisun kuin omaa puhdistamoa aina määräysten kiristymisen tahdissa varustelemalla.”