Jyväskylän varuskunnassa Tikkakosken alueen vesihuoltojärjestelmä vaihtoi omistajaa syyskuussa 2016.

Kohde koostui Ilmasotakoulua, Ilmavoimien esikuntaa ja varuskunta-aluetta palvelevasta vesihuoltojärjestelmästä, jonka omisti Senaatti-kiinteistöt. Kokonaisuuteen kuului myös varuskuntaan liittyvän asuinalueen vesihuolto.

Yhteistyömalli: Omistus

Lähtötilanne ja ratkaisut

Verkko-omaisuuden kehittämis- ja investointien rahoitusvastuu siirtyi omistus-yhteistyömallissa Alvan Pisaralle. Alueella sijaitsevan vedentuotantolaitoksen saneeraus on kaupan jälkeen käynnistynyt. Puolustusvoimat saa Tikkakosken vesihuoltopalvelunsa Alvan Pisara-konseptin mukaisina: ympäri vuorokauden toimiva etäkäyttökeskus valvoo ja käyttää vedentuotantoa ja verkostoja, ja omaisuuden hallinnan tehostamiseksi verkot mallinnetaan digitaaliseen muotoon.

Vesihuoltojärjestelmän omistuksen vaihdon valmisteli laajapohjainen asiantuntijaryhmä. Projekti eteni aikataulussaan ennakkosuunnitelman mukaisesti.

Jukka A. Tirkkonen, everstiluutnantti, huoltopäällikkö, Ilmasotakoulu:

”Järjestely on hoidettu taustalla Puolustusvoimien rakennuslaitoksen, Senaatti-kiinteistöjen ja vedentoimittajan kesken, joten meidän loppukäyttäjien arkea omistajanvaihdos ei ole häirinnyt mitenkään. Tärkeintä meille on toiminnan laatu ja luotettavuus.”

Tomi Suomalainen, erityisasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt:

”Järjestelyn seurauksena vesihuollon toimitusvarmuus paranee entisestään ja uskomme toiminnan mittakaavaedun tuovan myös kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Pystymme jatkossa keskittymään Tikkakosken alueella strategiamme mukaisesti työympäristö- ja toimitilaratkaisujen tuottamiseen asiakkaillemme.”