Runkovesijohtovaurio Lohikoskentiellä Lahjaharjun hautausmaan kohdalla. Ensimmäiset havainnot vauriosta tehtiin 03.01.2018 noin  klo.17:00.  Vuotovesien tulviminen kadulle saatiin loppumaan klo. 19:30 venttiileitä sulkemalla.

 

Vaurio ei vaikut tällä hetkellä asiakkaiden vedensaantiin.  Arvioitu korjausaika on 04.01.2018  klo. 18:00 mennessä. Tällä hetkellä Lohikoskentiellä on poikkeavia liikennejärjestelyjä vaurion takia.