Jäätilanne Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä kartoitetaan talvisin viikoittain mittaamalla. Tämän lämmityskauden mittaukset alkavat tiistaina 23.1. Kartoitus lopetetaan kevättalvella, kun jäillä liikkuminen käy mittaajille vaaralliseksi.

Mittaustulokset julkaistaan viikoittain Jyväskylän Energian nettisivuilla osoitteessa www.jyvaskylanenergia.fi/jaatiedotekartta. Jyväskylän Energia muistuttaa myös Tuomiojärvellä ja Jyväsjärvellä sijaitsevista normaalia heikomman jään alueista.

Mittaajien arvioiman tarpeen mukaan vaara-alueita voidaan merkitä jäällä lippusiimoilla siellä, missä on tai on ollut yleinen latu- tai kelkkareitti. Myös rannoille on viety kiinteästi asennetut varoitustaulut.
Jyväskylän Voiman mukaan mittaaminen ei valitettavasti takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohdassa mittaushetkellä, koska sekä jäätilanne että voimalaitoksen ajotapa vaihtelevat. Jäillä liikutaan aina omalla vastuulla.

Jyväskylän Energia muistuttaa, että myös Rauhalahden voimalaitoksen edessä Jyväsjärvellä on heikomman jään paikka. Rauhalahdessa 1980-luvun puolivälistä alkaen toimineen voimalaitoksen edustalla on vakiintunut tavaksi varoittaa voimalaitostoiminnan takia syntyvästä avovedestä ilmoitustauluin. Jään heikkenemistä voi tapahtua voimalaitokselta tulevan ojan läheisyydessä ja voimalaitoksen jäähdytysvettä ottavan putken läheisyydessä.

Tuomiojärvellä on kaksi vedentuotantoon liittyvää vaaranpaikkaa. Tuomiojärven hapettimet sijaitsevat Lehtisaaresta vahan uimarannan ja Priimuksen suuntiin. Ongelmaa keväisin tuottaa se, että aikanaan varoitusnauhat ja -kyltit aina vajoavat sulaan. Siksi Tuomiojärvelläkin ulkoilevien on hyvä painaa mieleensä hapetinten paikat ja välttää niiden lähialueita, joilla jää haurastuu normaalia aiemmin. Hapettimet on merkitty punaisilla pisteillä jäätiedotekarttaan. 

Lisätietoja:
Asiantuntija Kari Ikonen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 050 454 5455
Käyttöpäällikkö Mikko Turunen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 040 674 4826