Jyväskylän Energia -yhtiöissä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut koskien energiantuotannon sekä polttoainehankinnan organisaatioita. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisia henkilöstöä koskevia muutoksia, joihin kuuluvat toimintojen uudelleenjärjestelyt, lomautukset sekä irtisanomiset tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki ko yksiköiden henkilöt, yhteensä noin 80 henkilöä.
 
Suunniteltujen muutosten taustalla on sähkömarkkinoiden alhainen hintataso, josta johtuen voimalaitosten käyttöaste on aikaisempaa alhaisempi pysyväluonteisesti. Tästä johtuen voimalaitosten ja polttoainehankinnan toimintaa suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi. Jyväskylän Energia tavoittelee suunnitelluilla järjestelyillä noin kahden miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä.
 
Neuvottelukutsu henkilöstön edustajille on annettu 10.4. ja henkilöstölle on tiedotettu ja pidetty info-tilaisuus aiheesta. Neuvottelut alkavat 16.4.2018. Jyväskylän Energia tiedottaa neuvottelujen tuloksista niiden päätyttyä.
 

Lisätiedot: tuotantojohtaja Teemu Rönkkä, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 040 502 6421