JE:n vuosi 2017 oli täynnä vanhan kehittämistä ja uuden luomista. Konsernin tulos pysyi 12,5 M€ voitolla, liikevaihto oli 191 M€.

Jyväskylän Energian viime vuosi oli uusien liiketoimintojen kehittämisen aikaa. Uusia liiketoiminta-alueiden päänavauksia tehtiin niin vesi- kuin lämpö- ja viilennyspuolella. Pisara, valtakunnallinen vesihuollon operaattori eteni ensimmäisten kunta-asiakkaiden kanssa palvelukehityksessä ja käynnisti mm. Laukaan vesihuollolle toteutettavan siirtoviemärilinjan toteutuksen. Lämpö- ja viilennysosaamista hiottiin Hohka -liiketoiminnan puolella. Hohka ulottaa osaamisensa myös aurinkoenergiaan: Kauppakeskus Sepän katolle Hohka toimitti Keski-Suomen suurimman aurinkovoimalan.
 
Myös perustuotteita ja -palveluita kehitettiin asiakasystävällisemmäksi ja asiakkaiden kokonaistarpeisiin paremmin osuviksi. Esimerkiksi taloyhtiöitä koskevat palvelut koottiin yhteisen Mainio Taloyhtiö -konseptin alle ja mm. älykäs pysäköinninhallinta ja sähköautojen lataamisen palvelut vaikuttavat kiinnostavan asiakkaita. Muita merkittäviä onnistumisia vuoden aikana ovat olleet mm. noin 8000 uutta sähkönmyynnin asiakasta, kaikkien lämpöverkon alueemme isojen kiinteistöjen liittyminen kaukolämpöön sekä kaikkien tuotealueiden toimintavarmuuden pysyminen hyvällä tasolla.
 
Asiakaskokemuksen positiiviseen kehitykseen on panostettu ja tehdyt asiakastyytyväisyysmittaukset kertovat siitä, että työssä on onnistuttu.
 
– Asiakaskokemusta mitataan säännöllisesti ja tulokset ovat positiivisia. Asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä ja suosittelisivat meitä muillekin. Asiakkaiden sujuva palveleminen ja aktiivisempi kuunteleminen tulee olemaan tavoitteenamme edelleen, kertoo asiakkuusjohtaja Satu Kuusinen Jyväskylän Energialta
 
Lämmön tuotantoa ja verkkoa tehostetaan jatkuvasti – ei korotuspaineita lämmön hintaan
 
Lämmön tuottamisen ja toimittamisen tehostamiseksi on tehty usean vuoden ajan pitkäjänteistä työtä. Yksi hyvä esimerkki toiminnallisesta parantamisesta on Jyväskylän Energian ja ABB:n yhteistyö, joka alkoi vuonna 2015 tehdyllä konsernin energiakatselmuksella. Sen seurauksena kaukolämpöverkon toiminta- ja ajomalleja päätettiin tutkia tarkemmin. Kehitysprojektin seurauksena saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä sekä parannettiin resurssitehokkuutta – samalla polttoainemäärällä tuotetaan siis aikaisempaa enemmän energiaa.
 
Resurssitehokkuus ja kehitystoimenpiteet ovat myös pitäneet lämmön hinnan kurissa: hintoja ei ole nostettu sitten vuoden 2015. Tuolloin asetettiin tavoitteeksi, ettei lämmön hintaa tarvitsisi enää korottaa ja tuossa tavoitteessa on pysytty.
 
Tulos vahvasti plussan puolella

– Jo toista kertaa peräkkäin tuloksemme oli erittäin hyvä. Se kertoo, että toiminnassamme on tapahtunut hyvää kehitystä, jota haluamme jatkaa. Tavoitteemme on pitkäjänteisesti vähentää konsernin isoa velkalastia. Se edellyttää onnistumisia sekä tuloksen pitämistä positiivisena, toteaa JE:n talousjohtaja Pasi Jalonen.

Jyväskylän Energia Oy:n viime vuoden tilinpäätösraportti toimintakertomuksineen löytyy täältä. Tytäryhtiöiden tilinpäätösraportit sekä konsernin yhteiskuntavastuuraportti valmistuvat toukokuun aikana ja myös ne julkaistaan JE:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/yhteiskuntavastuu/raportit
 
Lisätiedot:
Talousjohtaja Pasi Jalonen, p. 0500 790 669
Asiakkuusjohtaja Satu Kuusinen, p. 040 732 7447