Kylmä alkuvuosi sekä pitkäaikainen alhainen korkotaso näkyvät asiakkaiden siirtolaskuilla hinnanalennuksena.

JE-Siirto Oy jättää sähkön siirron perus- ja tehomaksut perimättä yhdeltä kuukaudelta elokuussa 2018. Elokuun jälkeen maksut palaavat entiselleen eli hinnaston mukaisiksi. Siirtohintaan sisältyvä energiamaksu, loistehomaksu ja verot laskutetaan normaalisti myös elokuulta.

Asiakkaiden sähkön siirron laskuissa hinnanalennus näkyy erilaisena riippuen asiakkaan siirtotuotteesta. Sulakepohjaisilla tuotteilla perusmaksu määräytyy hinnastossa sulakekoon mukaan. Kuluttaja-asiakkaille vaikutus näkyy n. 3-20 euroa pienempänä sähkölaskuna. Asiakkailla, joilla on tehopohjainen tuote, tehomaksu ja siten hinnanalennus riippuu käytetyn tehon suuruudesta. Muutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Asiasta informoidaan laskulla. Muutos on näkyvillä laskutusrytmistä riippuen syys-, loka- tai marraskuussa asiakkaalle saapuvalla laskulla.

Sähkön siirto on valvottua monopolitoimintaa ja siirtohinnoittelu perustuu vahvaan valvontaan. Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo takautuvasti neljän vuoden jaksoissa Energiavirasto. Nyt menossa oleva 4. valvontajakso päättyy vuonna 2019 ja JE-Siirto Oy valmistautuu valvontajaksojen vaihtumiseen.

Muutokset toimintaympäristössä sekä säässä vaikuttavat monin osin suoraan sähkön siirron hintaan. Sähkön siirto on eriytetty muista Jyväskylän Energian liiketoiminnoista eivätkä niissä tapahtuvat muutokset vaikuta sähkön siirron hinnoitteluun. Alkuvuoden normaalia kylmemmät talvikuukaudet ovat johtaneet siirretyn energian ennakoitua suurempaan kasvuun. Helmi- ja maaliskuun kulutus oli 6,2 % suurempi kuin vuonna 2017. Kulutuksen ja sitä kautta liikevaihdon kasvu mahdollistaa hinnan alennuksen ilman, että verkon kehittämisestä ja investoinneista joudutaan tinkimään.

Yleisen korkotason merkitys viranomaisen hinnoittelumenetelmissä on merkittävä. Korkojen maltillinen nousu ei tule vaikuttamaan siirtohintoja nostavasti lähivuosina. JE-Siirron sähkönhinta on kaupunkiyhtiöiden keskitasolla.

Lisätietoja:
Verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192