Jäätilanne Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä kartoitetaan talvisin viikoittain mittaamalla. Tämän lämmityskauden mittauksia ei olla vielä päästy aloittamaan, sillä jää on alueella petollisen ohutta. Viime vuonna mittaukset aloitettiin tammikuun lopulla.

Kun mittaukset myöhemmin aloitetaan, niiden tulokset julkaistaan viikoittain Jyväskylän Energian nettisivuilla osoitteessa https://www.jyvaskylanenergia.fi/jaatiedotekartta

Kartoitus lopetetaan kevättalvella, kun jäillä liikkuminen käy mittaajille vaaralliseksi. Jyväskylän Voiman mukaan mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohdassa mittaushetkellä, koska sekä jäätilanne että voimalaitoksen ajotapa vaihtelevat. Jäillä liikutaan aina omalla vastuulla.

Jyväskylän Energia muistuttaa, että myös Rauhalahden voimalaitoksen edessä Jyväsjärvellä on heikomman jään paikka, jossa on vakiintunut tavaksi varoittaa voimalaitostoiminnan takia syntyvästä avovedestä ilmoitustauluin. Jään heikkenemistä voi tapahtua voimalaitokselta tulevan ojan läheisyydessä ja voimalaitoksen jäähdytysvettä ottavan putken läheisyydessä.

Myös Tuomiojärvellä on kaksi vedentuotantoon liittyvää vaaranpaikkaa. Tuomiojärven hapettimet sijaitsevat Lehtisaaresta vahan uimarannan ja Priimuksen suuntiin. Tuomiojärvellä ulkoilevien on hyvä painaa mieleensä hapetinten paikat ja välttää niiden lähialueita, joilla jää haurastuu normaalia aiemmin. Hapettimet on merkitty punaisilla pisteillä jäätiedotekarttaan.

Lisätietoja:
Asiantuntija Kari Ikonen, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. 050 454 5455