Suoritamme vesimittareiden kausivaihtoja viikosta 2 alkaen loppuvuoden ajan sopimusurakoitsijoidemme VMSV Oy:n ja VMH Kalibro Oy:n kanssa. Vaihtokohteiden asiakkaita ja isännöitsijöitä tiedotetaan erikseen asiakaskirjeellä.

Jyväskylän Energia vaihdattaa asiakkaidensa vesimittarit määrävälein. Sopimusurakoitsijat tekevät vaihtoja ja tarkastuksia ajalla 7.1.2019 – 31.12.2019. Vaihdot ajoittuvat arkisin kello 7.00 ja 20.00 väliseen aikaan.

Omakotitalossa mittari sijaitsee yleensä rakennuksen sisällä, jonne asentajan täytyy päästä sitä vaihtamaan. Tämän takia sopimusurakoitsijamme on asiakkaisiin yhteydessä vesimittarin asennusajan varaamista varten. Pyydämme asiakkailta joustavuutta, jotta asennustyö päästään tekemään sovitussa aikataulussa.

Urakoitsijoillamme on hallussaan urakoitsijakumppanikortit: https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/2298-urakoitsijakortti.jpg

Kerros- ja rivitalokohteissa mittarinvaihdosta ja sen aiheuttamasta vedenjakelukatkosta ilmoitetaan erillisellä asukastiedotteella kohteen ilmoitustauluilla tai porraskäytävissä kahta vuorokautta ennen vaihtoa.
Kerros- ja rivitaloissa mittarinvaihtajat liikkuvat vedenjakeluyhtiölle luovutetuilla reittiavaimilla eikä asunnoissa ole tarvetta käydä, koska vesimittari sijaitsee taloyhtiön teknisessä tilassa.

Veden ja viemäröinnin toimitusehtojen kohdan 10 mukaan yhtiön edustajalla on oikeus päästä kiinteistölle mittaria vaihtamaan.

Yhden mittarin vaihtaminen kestää noin 30 minuuttia. Työ aiheuttaa noin 15 minuutin vedenjakelukatkon. Mittarinvaihto on asiakkaalle maksuton.

Lisätietoja:
Mittausinsinööri Misael Soriano, Jyväskylän Energia -yhtiöt, p. vaihde 014 366 4000