Jyväskylän Energian (JE) Pisara-palveluna toteutettu jätevesien siirtolinja Lievestuoreelta Jyväskylään on valmistunut, ja linja on otettu käyttöön. Laukaan Vesihuolto Oy johtaa nyt Lievestuoreen taajaman jätevedet puhdistettavaksi Jyväskylän Nenäinniemeen, jossa toimii Laukaan kunnan osaomistama Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset alittivat budjetoidun.

Lievestuoreen jätevesien siirtolinja toteutettiin kokonaispalveluna, joka sisälsi suunnittelun, rakentamisen ja käytön lisäksi rahoituksen. Laukaan Vesihuollon ei tarvinnut investoida hankkeeseen, vaan se alkaa maksaa jätevedestä Jyväskylän Energialle kuukausittaista siirtomaksua. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 9 miljoonaa euroa. Summa sisältää niin jätevesien siirtolinjan kuin Lievestuoreen puhdistamon tasausaltaat sekä myöhemmin käyttöön otettavan puhtaan veden linjan. Toteutuneet kustannukset jäävät noin 8 miljoonaan euroon, josta siirtolinjan osuus on noin 7 miljoonaa euroa.

– Toteutimme tämän siirtolinjan Pisaran rahoitus-yhteistyömallilla. Siinä voimme tarjota Jyväskylässä kehitettyjä vesihuollon ja omaisuudenhallinnan palveluja kokonaispakettina myös muille kunnille. Kokemuksemme mukaan tämä on hyvä malli suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa muitakin vesiverkkojen saneerauksia, sanoo JE:n verkkojohtaja Kari Kautto.

– Siirtolinja avaimet käteen –tyyppisenä ratkaisuna oli meille taloudellinen ja riskitön vaihtoehto. Ratkaisu vahvistaa 9-tien varren aluekehitystä ja tukee Lievestuoreen taajaman vetovoimaa ja imagoa kun puhdistamotoiminnan päätyttyä puhdistamon nykyisiä varoalueita voidaan ottaa esimerkiksi matkailu- tai virkistyskäyttöön, toteaa Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho.

Siirtoviemärin toteutusaikataulu oli tiukka. Rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2017, ja linja valmistui joulukuussa 2018. Kokonaispituudeltaan 25,6 kilometrin mittaisesta siirtolinjasta on vesistöosuuksia 8,8 kilometriä ja maaosuuksia 16,8 kilometriä. Kolmessa kohdassa putki asennettiin järven pohjaan Leppäveteen tai Päijänteeseen. Jyväskylän puolelle on rakennettu kolme uutta pumppaamoa (Laurinniemi, Varikko ja Jussinranta) ja Lievestuoreelle kolme: Talvimäki, Varikontie ja Pyynpolku. Siirtolinjan yhteydessä rakennettiin myös Lievestuoreen puhdistamon tasausaltaat sekä pääosin samalla reitillä kulkeva puhtaan veden linja. Lievestuoreen vanhan jätevedenpuhdistamon toiminta päättyy, kun siirtolinja avataan.

Siirtolinjan valmistumiseen liittyviä loppuja pinta- ja viimeistelytöitä päästään tekemään lumien sulamisen jälkeen.


Lisätiedot

Rakennuttaja: Pisara, projektipäällikkö Kim Timisjärvi, p. 040 864 9821
Pisara-palvelu: Jyväskylän Energia -yhtiöt, verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192
Laukaan kunta: tekninen johtaja ja Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247

Pisara® on Jyväskylän Energia Oy:n palvelukonsepti, jolla Jyväskylässä testatut parhaat käytännöt ja osaaminen tuodaan myös muiden kuntien käyttöön. Pisara on vesihuollon operaattori ja kehityskumppani, jolla on monipuolista vesilaitos- ja energia-alan osaamista, ainutlaatuinen digitaalisten ratkaisujen valikoima ja niitä tukevat, valmiit tietojärjestelmät.