Viitasaari on n. 6700 asukkaan kaupunki Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Lämmöstä ja vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastasi 30.11.2018 saakka kaupungin omistama Wiitaseudun Energia Oy.

Yhteistyömalli: Omistus

Lähtötilanne

Viitasaaren päättäjät olivat haastavassa tilanteessa. Sekä jätevedenpuhdistamo ja vesihuoltoverkosto vaativat merkittävästi investointeja. Vesihuollon investointien lisäksi edessä oli suuri kaukolämpökattilainvestointi. Konsernivelat olivat Viitasaarella suurempia kuin samankokoisissa kaupungeissa keskimäärin.

Lopputulema

Viitasaaren kaupunki päätti järjestää tarjouskilpailun Wiitaseudun Energia Oy:n (WSE) myynnistä. Päätöstä edelsi pohdintaa siitä, mitä kaupunki haluaa omistaa ja mitä omistaminen tarkoittaa. Tarjouskilpailun lopputulemana kaupunki päätti myydä WSE:n koko osakekannan Alva-yhtiöt Oy:lle. Kauppahinnan lisäksi tarjouskilpailussa kiinnitettiin huomiota tarjoajan kykyyn ja haluun edistää omalla toiminnallaan niin paikallista kuin alueellista elinkeinotoimintaa ja elinvoimaa. Kaupan toteuduttua WSE jatkaa ensivaiheessa omana yhtiönä, osana Alva-konsernia.

Alva-yhtiöille kauppa muodosti avauksen Pisara-liiketoiminnan laajentamiseen kotimaassa sekä vahvisti lämpöliiketoiminnan asemaa Keski-Suomessa. Kaupan myötä Alva tuo viitasaarelaiseen vesihuoltoon mm. digitaaliset palvelut, joilla taataan toimiva ja turvallinen vesihuolto myös tulevaisuudessa.

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, Viitasaaren kaupunki:

”Viitasaarelle Wiitaseudun Energia Oy:n osakekannan myynti oli kokonaisvaltainen ratkaisu, jota edelsi myös pohdinta kaupungin roolista kuntalaisten hyvinvointipalveluiden tuottajana ja elinvoiman edistäjänä kaiken kaikkiaan. Tiedostimme sen, että kaukolämpö- ja vesihuoltoyhtiö voi olla merkittävä tulonlähde kunnalle ja toisaalta sen, että omistaminen voi olla myös riski kunnalle. Viitasaarella käydyn keskustelun perustella lämmön ja veden tuottamisen ei katsottu enää olevan kunnan ydintehtävää eikä energiayhtiön omistamisen itsetarkoitus. Katsoimme, että aikanaan yhtiön perustaminen ja omistaminen kaukolämmön jakelua ja vesihuoltoa varten oli hyvinkin perusteltua, mutta nykyisellään panostamme kaupungissa erityisesti laadukkaisiin peruspalveluihin ja elinkeinoelämään. Viitasaari haluaa olla rohkeasti innovatiivinen ja elinvoimainen, luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten palvelujen kaupunki.

Osakekaupan myötä kaupungille vapautuu yhtiöön sidottua pääomaa ja osakekaupasta saatavalle myyntivoitolle on kaupungin elinvoiman näkökulmasta olennaisempia käyttökohteita. Osakekaupalla Alva-yhtiöt Oy:n kanssa kaupungin tavoitteena on turvata jatkossakin asiakkaiden energiansaanti ja turvallinen vesihuolto.”