Vesihuoltoverkostoa saneerataan Köhniöllä Vihikadun, Luttoskadun ja Salokadun alueilla toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun. Työmaiden läheisyydessä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen.

Alueella uusitaan jäteveden ja vesijohdon runkolinjat sekä tonttihaarat. Lisäksi tonttirajoille asennetaan uudet tonttiventtiilit ja tonttikaivot. Saneeraustyöt tehdään yhdellä kadulla kerrallaan ja töiden aikana läpiajoyhteys kyseisellä kadulla tulee olemaan poikki. Ajoyhteys tonteille järjestetään tarvittaessa ajosilloin.

Työmaa-alueiden sijainnit kartalla: https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/3040-Kohnion_vesihuoltosaneeraus_2019.jpg

Hankkeen työmaatiedottamisessa hyödynnetään myös sähköpostia. Mikäli haluaa hankkeen etenemisestä kertovat uutiskirjeet sähköpostiin, tulee lähettää sähköpostiviesti otsikolla ”Köhniö, uutiskirje” osoitteeseen elina.valkeejarvi(at)jenergia.fi siitä sähköpostiosoitteesta, johon haluaa uutiskirjeen toimitettavan. Työmaan aiheuttamista vedenjakelun katkoista tiedotetaan kuitenkin erikseen katkon piirissä olevia kiinteistöjä. Maksuttomat häiriötiedotteet (tekstiviesti tai sähköposti) voi tilata Monitori-palvelustamme osoitteesta www.jyvaskylanenergia.fi/monitori

Pahoittelemme työmaista aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Työmaan aikataulut ja eteneminen: 
Urakoitsija: Maarakennus Kamara Oy, työnjohtaja Simo Tynys, p. 045 130 9662

Rakennuttaja: 
Jyväskylän Energia -yhtiöt, rakennuttaja Elina Valkeejärvi, p. 040 652 9258 (ark. 8–16) sekä
iltaisin ja viikonloppuisin Jyväskylän Energian käyttökeskus, p. 014 366 4040