Cygnaeuksenkatu 5a liittyy hulevesiverkkoon. Työt käynnistyvät maanantaina 8.7 klo 7. Työmaan läheisyydessä liikkuvia kehotetaan turvallisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Mikäli on mahdollista, Cygnaeuksenkadulla ajamista kannattaa välttää.

Alueella tehdään ajoradan katkaiseva kaivanto, ks. kuvaliite. Ajorata saatetaan joutua hetkellisesti kääntämään kirjaston puoleiselle kevyen liikenteen väylälle. Cygnaeuksenkatu 5a:n tontinrajalle asennetaan sadevedentarkastuskaivo, josta kaivetaan noin 12 metrin mittainen ura ajoradalle runkoputkeen liitettävää sadevesiputkea varten.

Kuva: https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/3077-Cygnaeuksenkatu_5a.pdf

Työmaa on käynnissä noin viiden työpäivän ajan.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja ja yhteydenotot

Työmaan yhteystiedot:
Urakoitsija: Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy (VMSV), Veli-Matti Heinänen p. 050 454 5907, veli-matti.heinanen@vmsv.fi

Rakennuttaja:
Jyväskylän Energia -yhtiöt, Jussi Minkkinen, p. 040 680 4839, jussi.minkkinen@jenergia.fi 
iltaisin ja viikonloppuisin Jyväskylän Energian käyttökeskus, p. 014 366 4040