Karstulan kunta ja Alva-yhtiöt Oy ovat solmineet aiesopimuksen kunnan vesihuollon tulevaisuuden selvittämiseksi.

Aiesopimuksen pohjalta osapuolet toteuttavat yhteistyössä vesihuollon riskipohjaisen omaisuudenhallintatarkastelun. Tarkastelussa otetaan huomioon niin tekniset, taloudelliset kuin rakenteelliset näkökulmat. Selvityksen tavoitteena on löytää toimintamalli Karstulan vesihuollon turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

– Karstulan kunnalla on tulossa suuri jätevedenpuhdistamon rakennushanke ja tässä yhteydessä on tärkeätä tarkastella koko vesihuoltoa pidemmällä aikavälillä. Uskomme, että tällä yhteistyöllä saamme hyvän kuvan vesihuollon tulevaisuuden haasteista myös päätöksenteon tueksi, toteaa Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

– Tällaisissa hankkeissa on hyvä lähteä liikkeelle avoimin mielin ja pitää mielessä mikä on hankkeen tavoite eli varmistaa kuntalaisille laadukas, toimintavarma ja kustannustehokas vesihuolto. On hienoa tehdä yhteistyötä Karstulan kunnan kanssa ja etsiä uusia vaihtoehtoja vesihuollon toteuttamiseksi. Tämä kaikki tukee kunnan elinvoimaisuutta, sanoo Alva-yhtiöiden asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Toimenpiteet käynnistyvät marraskuun aikana lähtötietojen kokoamisella, jonka jälkeen päästään syvemmälle niin teknisten kuin taloudellisten asioiden selvittämisessä. Alustavan aikataulun mukaisesti Alvan raportti on valmiina tammikuun 2020 lopussa. Karstulan vesihuollon päättäjille ja kuntalaisille tullaan pitämään asiasta tiedotus- ja keskustelutilaisuus ensi vuoden puolella.


Lisätiedot:

Karstulan kunta, Pekka Kanervio, kunnanjohtaja, p. 044 459 6602

Alva-yhtiöt Oy, Jukka Pennanen, asiakkuusjohtaja, p. 044 200 8588