Alva-yhtiöt Oy vastaa Hippokselle rakentuvan liikunta-, urheilu- ja hyvinvointikeskuksen energiaratkaisujen toteuttamisesta. Alva tarjoaa alueelle kokonaisvaltaisen sähkön, lämmön, sulanapidon ja jäähdytyksen ratkaisumallin ja toimii alueen energiaoperaattorina tasapainottaen ja ennakoivasti ohjaten kiinteistökokonaisuuden energiankäyttöä.

Hippoksen alueen energiaratkaisuissa hyödynnetään uudenlaisia liiketoimintamalleja, viimeisintä tutkimustietoa ja teknologiaa. Suunnittelussa korostetaan ekologisia energiantuotantomenetelmiä ja energiatehokkuutta. Kiinteistöjen energiatarve tuotetaan tuuli-, aurinko- ja puuenergialla.

– Tavoitteena on ollut alusta lähtien rakentaa energiatehokas, -älykäs ja hiilineutraali Hippos, joka on edelläkävijä energia- ja kiinteistöteknisissä ratkaisuissa, ja nyt olemme päässeet erinomaisesti liikkeelle, kertoo Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Energiaratkaisun keskiössä on älykäs, alueellinen ja kaksisuuntainen matalalämpöverkko, joka yhdistetään kaukolämpöverkkoon. Matalalämpöverkkoa hyödynnetään jääratakoneistoista syntyvän lauhdelämmön kierrättämiseen lämpöpumppujen avulla. Tavoitteena on kattaa lauhdelämmöllä suurin osa alueen kiinteistöjen lämmön tarpeesta. Lisäksi lauhdelämpöä voidaan hyödyntää ulkoalueiden kulkureittien sulanapitoon. Kaukolämmöllä turvataan alueen lämmön saanti kaikissa tilanteissa.

Alueelle toteutetaan myös kaukokylmäverkko, jolloin päästään kiinteistökohtaisista jäähdytyskoneista eroon ja kylmä tuotetaan energiatehokkaasti keskitetysti. Lisäksi on tarkoitus hyödyntää monitoimiareenan katolle asennettavaa aurinkosähköjärjestelmää päästöttömän energian tuottamiseksi.

– Alueratkaisun myötä rakennettavan hankekokonaisuuden energian kulutustasot tulevat olemaan lain edellyttämää energiankulutustasoa huomattavasti pienemmät. Tavoitteenamme on monitoimiareena- ja areenakeskuksen LEED Gold -ympäristösertifiointi ja olemme myös hakemassa mukaan EU Lighthouse – positive energy regions and districts -hankkeeseen, joka tuo merkittäviä synergioita Hippos-hankkeeseen, kertoo suunnittelujohtaja Kai Ruuhonen Lehto Groupilta.

Alueen toimijat ja tekniikka yhdistetään innovatiivisen alustaratkaisun avulla. Alueen energiakäytöstä kertyvää tietoa kerätään tietoalustalle, jota energiaoperaattori hyödyntää energiataseen ohjaamiseen ja ennustemallien rakentamiseen. Tietoa voidaan hyödyntää myös muun muassa kiinteistöjen kunnossapitotoimintojen ohjauksessa. Näin kiinteistön optimaaliset sisäilmaolosuhteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja ympäristökuormitusta minimoiden.

– Energiaoperaattorin ja kiinteistöhuollon koordinoidulla yhteistoiminnalla voidaan varmistaa energiapalvelut, alueellisten kestävyystavoitteiden toteutuminen, erinomaiset käyttäjäolosuhteet ja tekninen toimivuus mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti, toteaa Alvan asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

 

Lisätiedot:

Jukka Pennanen, asiakkuusjohtaja, Alva-yhtiöt, p. 044 200 8588
Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 040 581 9958
Kai Ruuhonen, suunnittelujohtaja, Lehto Group, p. 040 358 5533