Alvan omistaja Jyväskylän kaupunki selvittää parhaillaan vähemmistöosuuden myyntiä Alvasta.

Sosiaalisessa mediassa on nähty päivityksiä, joissa mahdollisesta myymisestä päättäväksi tahoksi on nimetty yhtiön toimiva johto ja hallitus.

Sekaannusten välttämiseksi on hyvä selventää, että Alvan toimiva johto eli toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä hallitus eivät ole asiassa päätöksentekijöitä. Kaupungin omaisuuden myynnistä päättää yksiselitteisesti kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Alvan hallituksella ei ole prosessissa ja siihen liittyvissä neuvotteluissa tai mahdollisessa päätöksenteossa roolia, vaan prosessia johtaa omistaja, Jyväskylän kaupunki.

Alvan toimiva johto toimii prosessissa Alvaa koskevien tietojen antajana omistajan antamien ohjeiden ja pyyntöjen mukaan ja on mahdollisessa kaupassa itse asiassa ”kaupan kohteena”, ei päätöksentekijänä.