Alva ja Muuramessa sijaitseva Ruokomäentien vesiosuuskunta allekirjoittivat 15.9.2020 kauppasopimuksen, joka koski Ruokomäentien vesiosuuskunnan vesilaitostoimintaa ja siihen liittyvää verkko-omaisuutta. Ruokomäentien vesiosuuskuntaan kuuluu noin 40 liittyjäasiakasta. Kaupan myötä vesiosuuskunnan liittyjäasiakkaista tulee Alvan vesiasiakkaita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Vesilaitostoiminta Ruokomäentien vesiosuuskunnan alueella siirtyy Alvan hoidettavaksi joulukuun 2020 alusta lukien. Sitä ennen Alva tulee tekemään asiakkaiden kanssa uudet veden liittymissopimukset liitoskohtalausuntoineen. Asiakkaita informoidaan siirtymän eri vaiheista ja heille välitetään tietoa siirron etenemisestä. Koronavirustilanteen salliessa vesiosuuskunnan nykyisille asiakkaille järjestetään lokakuussa tiedotustilaisuus vesilaitostoimijan vaihtumisesta.

Vuonna 2004 perustetulle Ruokomäentien vesiosuuskunnan alueelle vesi tulee nykyisinkin Alvan verkosta, ja jätevedet johdetaan Alvan verkon kautta puhdistettaviksi Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle.

Vesiosuuskunnan puolesta sopimuksen allekirjoittivat hallituksen puheenjohtaja Sami Seijesvirta sekä hallituksen jäsen Sirkka Matilainen.

– Päätös vesiosuuskunnan kaupasta oli yksimielinen. Uusia tulijoita vesiosuuskunnan hallitukseen ei ollut tulossa, joten toiminnan siirtyminen Alvalle tuntuu huojentavalta. Osaltaan päätökseemme vaikuttivat myös lainsäädännön kiristyneet vaatimukset mm. varautumisasioissa, kertoo Ruokomäentien vesiosuuskunnan hallituksen entinen puheenjohtaja Jouko Harjula.

Alvalle erikokoisten vesihuoltolaitosten huoli resurssien riittävyydestä on tuttu. Vesihuoltoalalle tarvittavan rakennemuutoksen ratkaisuiksi on esitetty esimerkiksi laitoskokojen kasvattamista sekä vesilaitosten tiiviimpää ja innovatiivista yhteistyötä.

Ruokomäentien vesiosuuskunnan kauppa on Alvalle jatkumoa aiemmille Ykshaukisen vesiosuuskunnan sekä Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunnan omistuksen siirtoon.

– Toimivan ja kustannustehokkaan vesihuollon varmistaminen on noussut vahvasti esiin sekä lainsäätäjän että asiakkaiden toimesta. Näitä haasteita, koskivatpa ne sitten resursseja, osaamista tai toimitusvarmuutta ratkomme Alvan Pisara-palveluilla. Pisaran yhteistyömallien ansiosta pystymme tarjoamaan vesilaitoksille ratkaisuja edellä mainittuihin asioihin, toteaa verkkojohtaja Kari Kautto Alvalta.

Lisätiedot

Alva-yhtiöt Oy, verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192, kari.kautto@alva.fi

Ruokomäentien vesiosuuskunta
hallituksen entinen puheenjohtaja, Jouko Harjula, p. 040 771 2626