Tämä teksti on mukaeltu Energiateollisuus ry:n 10.10.2020 lähettämästä mediatiedotteesta.


Alvassa on asetettu tavoitteeksi, että energiantuotannosta on hiilineutraalia vähintään 80% vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Käytännössä tavoite tarkoittaa turpeen käytön loppumista.

Alva lähestyy tavoitetta parantamalla nykyistä voimalaitoskapasiteettia, hyödyntämällä jätevesipuhdistamon hukkalämpöä, tarjoamalla asiakkailleen kaukolämmön ja lämpöpumppuja yhdistäviä hybridiratkaisuja sekä lämmön kulutusjoustoa. Alva on myös mukana hankkeessa, jossa tutkitaan geolämmön mahdollisuuksia. Keinorepertuaariin saattavat vielä tulla lämmön varastointikapasiteetin lisääminen sekä biokaasun käyttö.

Matkalla hiilineutraaliuteen Jyväskylään syntyy eri teknologioita yhdistävä energiajärjestelmä, jossa polttavien tuotantomuotojen merkitys vähenee jatkuvasti. Muutos tehdään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Nykyistä hajautetumpi lämmön tuotanto avaa mahdollisuuksia. Alva haluaa ottaa nykyistä suuremman roolin asiakaskiinteistön lämpöhuollossa. Asiakas hyötyy edullisuudesta, vaivattomuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Tämä lisäksi kaupungin energiajärjestelmästä tulee entistäkin parempi ja tarkemmin hallittava.

Haluamme Alvalla olla rakentamassa niin ympäristön kannalta kuin sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Energiajärjestelmän muutos hiilettömäksi on tehtävä niin, että löydetään ne keinot, joissa talous ja ympäristö lyövät kättä, sanoo Alva-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Hallituksen asettaman turvetyöryhmän teettämän selvityksen mukaan turpeen käyttö tippuu suurella todennäköisyydellä 30%:iin vuoteen 2030 mennessä, eli selvästi alle hallitusohjelmassa tavoitellut puolittumisen. Myös muiden päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttö vähenee jatkuvasti. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu kokonaan vuonna 2029.

Sähkö on lähes puhdasta jo nyt, ja lämmön päästöjen vähentämisen kannalta tärkeät investointipäätökset on melkoiselta osin jo tehty tai niitä tehdään parhaillaan, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Kun keskustelee eri yhtiöiden kanssa saa oikein ällistyä siitä, kuinka jyrkässä kulmassa päästöt näyttävät vähenevän 2020-luvun puoliväliin tultaessa. Viesti on kaikkialla sama, Leskelä jatkaa.

Päästökauppa on nostanut energiaturpeen kustannusta. Kolme vuotta sitten turpeella oli halvempaa tuottaa lämpöä kuin hakkeella, nyt asetelma on kääntynyt päinvastaiseksi, kun päästöoikeuksien hinnat ovat viisinkertaistuneet vuoden 2017 tasosta. 

Päästökauppa on tärkein ohjauskeino, mutta kyllä yhtiöissä on reagoitu myös hallitusohjelman tavoitteisiin tehdä Suomesta hiilineutraali 2035, Leskelä toteaa. Lisäksi on muistettava, että ilmastotalkoot koskevat kaikkia, ja yhtiöt myös todella haluavat kantaa kortensa kekoon. Yhtiöitä ohjaavat niin talous, politiikka kuin asiakkaiden, rahoittajien ja omistajien toiveet. Seuraavaksi energiasektori auttaa muita toimialoja vähentämään päästöjään puhtaan sähkön avulla, Leskelä jatkaa. – Se on sekä haaste että mahdollisuus.