Ilmastonmuutos on pysyvä tila, jota ei voi pysäyttää mutta sitä voi hidastaa. Ympäristömme ja tulevaisuutemme vuoksi energian tuottamisen ja kuluttamisen tavat tulee muuttaa. Kehitämme jatkuvasti uusia resurssiviisaita keinoja pitää huolta maapallostamme, jotta luonnonvaroja käytetään yhä säästeliäämmin ja fiksummin. Oman toimintamme osalta tavoitteemme on olla hiilineutraali 2030. Tämä tarkoittaa, että kaukolämpö, sähkö ja vesiratkaisut tuotetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti siten, että hiilipäästöt olisivat 0%.

Hiilineutraalisuus koskee meitä kaikkia. Suomen hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomen tulee toimia hiilineutraalisti vuoteen 2035 mennessä. Alvan 120-vuotinen kokemus yhdistettynä asiakasymmärrykseen ovat ohjanneet yhtiötä ottamaan askeleita sitä kohti jo nyt, reilusti ennen siihen johtavia velvoitteita. Keinot joita käytämme tavoitteemme saavuttamiseksi ovat samat keinot, joilla autamme myös asiakkaitamme, yrityksiä ja kotitalouksia, omissa ympäristötavoitteissaan.

Alvan keinot kohti hiilineutraalia toimintaa

Hiilineutraaliuteen tähtäävät keinot vaativat taustalleen erilaisia toimia, joita toteutamme systemaattisesti. taustalla on investointejka logistiikkaketjun kehittämistä ja voimalaitosten polttoprosessien hiomista. Logistiikkaa on kehitetty sekä metsästä voimalaitoksille, että voimalaitoksen aitojen sisäpuolella aina rekan purkamisesta polttoaineen kattilaan syöttöön asti. Tavoitteena on ollut sekä riittävän polttoainesaannin varmistaminen, että polttoaineen laadunhallinnan parantaminen. Polttoprosessia on kehitetty, jotta voimalaitosten kattilat kestävät yhä lisääntyvän puun käytön.

  • Biokonversio – Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten muuttaminen 100 %:sti biopolttoaineilla toimiviksi. Rauhalahti on toiminut kesäkuun 2022 alusta saakka elokuulle 100% puulla.
  • Kysyntäjousto – suurimpien asiakkaiden lämmönkulutuksen älykäs ohjaus
  • Energiavarastot – teollisen mittakaavan energiavarastot kulutuspiikkien tasaamiseksi
  • Lämpöpumput – Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon hukkalämmön sekä järviveden lämmön hyödyntäminen. Aktiivinen muiden hukkalämpökohteiden etsiminen sekä muut teollisen mittaluokan lämpöpumput
  • Kaukolämpöverkon kaksisuuntaisuus – teollisuudessa syntyvä ylimääräinen lämpö voidaan ostaa ja ohjata kaukolämpöverkkoon
  • Älykäs digitaalinen ohjaus – monipuolistuvaa kaukolämpöverkkoa sensoreineen, energiavarastoineen, kysyntäjoustoineen ja kaksisuuntaisuuksineen optimoidaan yhtenä kokonaisuutena

Matka kohti hiilineutraaliutta ajassa

2021 – Voimalaitoksissa käytettyjen puupolttoaineiden osuus oli lähes 70%.
2022 – kesä-elokuussa Rauhalahden voimalaitos toimi 100% biopolttoaineilla. Ukrainan sodan siivittämänä globaali energiakriisi hidastaa hiilineutraalisuusmatkaa väliaikaisesti, mutta ei vaikuta tavoitteen etenemiseen kokonaiskuvassa merkittävästi.
2025 – Energiantuotannosta vähintään 80% on hiilineutraalia.
2026 – Tavoite olla teknisesti täysin valmis hiilineutraaliin toimintaan.
2030 – Alvan tavoite olla oman toimintansa osalta 100% hiilineutraali.
2035 – Suomen hallituksen asettama tavoite koko maan hiilineutraalille toiminnalle

Lue aiheesta lisää

Artikkelit
Alvan toimet ilmastonmuutosta vastaan
Uusiutuvaa ja päästötöntä lämpöä
Geolämpöhanke: Kaupunkiyhtiöt alkavat porata syvää geolämpökaivoa Tampereella
Kierrätyksen kultakaivos: SER-jätteestä arvokkaat ja kriittiset materiaalit talteen

Blogikirjoitukset
Toimitusjohtaja Tuomo Kantola: Hiilettömyyteen riittää yksi syy
Energiapäällikkö Petri Rantakokko: Tuotannon ominaispäästöt vähentyneet huimasti
Energiapäällikkö Petri Flyktman: Paras lämpö on toimiva lämpö
Asiantuntija Sallamari Piispanen: Hiilijalanjäljen pienentäminen on kaikkien asia
Asiantuntija Sallamari Piispanen: Kohti hiilineutraaliutta (ja sen yli)
Yhteistyökumppanimme Nooralotta Neziri: Arjen kestäviä valintoja

Asiakastarinat
KOAS: KOAS lämmittääasiakkaidensa kodit nyt hiilineutraalilla lämmöllä 
Buugi: Alvan ratkaisuilla Buugin energiantuotanto on nyt päästötöntä
Soihtu: Soihdun kiinteistöt lämpiävät nyt Vihreällä lämmöllä
YIT: Älykäs koti tuo säästöjä asumiskustannuksiin
SYK: Kysyntäjoustolla pystyy tehostamaan energiankulutusta sisäolosuhteista tinkimättä
Volvo Truck Center Jyväskylä: Kaukolämmön ja maalämmön hybridiratkaisu
Senaatti-kiinteistöt: Yhdessä kohti hiilineutraaliutta
Peabin Jyväsjärven Helmessä panostetaan veden ja energian resurssitehokkuuteen

Muut
Tulevaisuuden lämpö -webinaaritallenne
Neljä energiayhtiötä yhteiskehittävät lämmön kulutusjoustoa – tavoitteena asiakkaiden parempi palveleminen ja energiatehokkuus (tiedote)
Vihreä lämpö -sivu
Yhteiskuntavastuu -sivu
Yhteiskuntavastuuraportti 2021
Alvan hiilineutraaliustiekartta