Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Kannamme vastuuta ympäristömme hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka huomioi suhteen luontoon, ihmisiin ja elämään kokonaisuudessaan.

Ekologinen vastuu

Olemme jo pitkään tehneet työtä energiantuotannon ja vesihuollon haitallisten ympäristövaikutusten hallitsemisen ja vähentämisen eteen. Siksi henkilöstömme ympäristöosaaminen on oleellista toiminnallemme. Omaa ja kumppaniverkostomme toimintaa ohjaavat kiertotalouden ratkaisut ja hiilineutraalius. Tuemme myös vuosittain erilaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita, joista osa kytkeytyy ekologiseen kestävyyteen.

Ekologisen vastuun osalta suurin tavoitteemme on, että energiantuotannostamme on C02-vapaata vähintään 80 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tehtävistä toimista löydät lisätietoa täältä: Hiilineutraaliksi 2030

Vuonna 2023 käyttämiemme biopolttoaineiden osuus oli 72 %.

Energiantuotannostamme löydät lisätietoa täältä.

Konsernimme ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet:

  • Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia
  • Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä
  • Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Konserniimme kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia.

Vuonna 2023 kaukolämmön ominaispäästökerroin oli 90,8 g / tuotettu kaukolämpöenergia kWh. Vuoden 2023 yhteiskuntavastuuraportti päivittyy kokonaisuudessaan sivuillemme kevään aikana.

Ympäristöpolitiikka ja soveltamisala Alva-konsernissa (pdf)

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa tukemalla työntekijöidemme kehittymistä ja hyvinvointia sekä huolehtimalla työturvallisuudesta. Alallamme tarvitaan monipuolista ja ajantasaista osaamista, jonka vuoksi kannustamme henkilöstöämme kehittymään ja suhtaudumme erittäin positiivisesti esimerkiksi lisäkouluttautumiseen. Lisäksi tahdomme olla luomassa avointa työyhteisöä sekä innovatiivista työkulttuuria, jossa arvostetaan niin omaa kuin toisen työtä. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat meille perusasioita, jotka toteutuvat niin työyhteisössämme kuin suhteissamme sidosryhmiimme.

Sosiaalinen vastuu näkyy myös erilaisten yleishyödyllisten organisaatioiden ja muiden vastaavien kohteiden tukemisessa. Tukikohteet valitaan siten, että ne sopivat yhteen strategisten tavoitteidemme ja arvojemme kanssa, ja ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vastuullisia. Voimme tukea myös esimerkiksi yksittäisiä henkilöitä seuran, joukkueen tai muun vastaavan tahon kautta, kunhan edellä mainitut kriteerit täyttyvät.

Vuosien varrella olemme tukeneet monia erilaisia tahoja ja hankkeita, kuten vähävaraisia perheitä, vanhuksia, luonnonsuojeluhankkeita, urheiluseuroja, kulttuuritoimijoita ja lasten ja nuorten kiusaamisen ja syrjäytymisen vastaisia hankkeita. Myönnämme tukia kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Koska hakemuksia tulee paljon, painotamme kohteiden vaihtuvuutta ja monipuolisuutta.

Mikäli sinulla on mielessä jokin yleishyödyllinen kohde, joka tukee tai täydentää Alvan vastuullisuusteemoja (hiilineutraalisuus, kestävä kehitys tms.) voit vinkata siitä meille osoitteeseen sponsorointi(at)alva.fi. Kerro postissasi tuettavan kohteen nimi, mahdollinen verkkosivuosoite ja kuvaile kohteen toimintaa. Kerro myös, millaista tukea toivoisit meiltä kohteelle. Seuraavan kerran tukipäätöksiä tehdään kevätkaudella 2024.

Taloudellinen vastuu

Toiminnallamme luomme arvoa eri sidosryhmillemme, esimerkiksi asiakkaillemme ja omistajallemme Jyväskylän kaupungille. Teemme jatkuvasti työtä toimintamme tehostamiseksi kaikkialla konsernissamme. Tuomme markkinoille uudenlaisia, kilpailukykyisiä energia- ja vesiratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tehostamaan omaa toimintaansa ja jotka näkyvät myös säästöinä. Palveluidemme ja tuotteidemme hinnoittelussa otamme huomioon mm. yleisen vallitsevan hintatason sekä lakien ja omistajamme asettamat rajoitukset ja vaatimukset.

Raportit

Edellisvuoden raportointi valmistuu aina keväisin, kun raportoitavat lukemat ovat tarkentuneet.

Yhteiskuntavastuuraportit
Yhteiskuntavastuuraportistamme löydät kattavasti tietoa konsernistamme. Lähivuosien raportit löytyvät täältä.

Tilinpäätösraportit
Tilinpäätösraporteistamme löydät edellisen vahvistetun vuoden tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätösraportit löytyvät täältä.

Sivulla käytetty kuva: Pablo Casso