Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Kannamme vastuuta ympäristömme hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka huomioi suhteen luontoon, ihmisiin ja elämään kokonaisuudessaan.

Ekologinen vastuu

Olemme jo pitkään tehneet työtä energiantuotannon ja vesihuollon haitallisten ympäristövaikutusten hallitsemisen ja vähentämisen eteen. Siksi henkilöstömme ympäristöosaaminen on oleellista toiminnallemme. Omaa ja kumppaniverkostomme toimintaa ohjaavat kiertotalouden ratkaisut ja hiilineutraalius. Tuemme myös vuosittain erilaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita, joista osa kytkeytyy ekologiseen kestävyyteen (viimeisimmät tukikohteet löytyvät tämän sivun Sosiaalinen vastuu -osiosta).

Ekologisen vastuun osalta suurin tavoitteemme on, että energiantuotannostamme on C02-vapaata vähintään 80 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tehtävistä toimista löydät lisätietoa täältä: Hiilineutraaliksi 2030

Energiantuotannostamme löydät lisätietoa täältä.

Konsernimme ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet:

 • Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia
 • Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä
 • Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Konserniimme kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia.

Ominaispäästömme ovat olleet pitkään laskevalla uralla – vuonna 2020 ominaispäästökerroin oli 132,2 CO2 g / tuotettu kaukolämpöenergia kWh.

Ympäristöpolitiikka ja soveltamisala Alva-konsernissa (pdf)

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa tukemalla työntekijöidemme kehittymistä ja hyvinvointia sekä huolehtimalla työturvallisuudesta. Alallamme tarvitaan monipuolista ja ajantasaista osaamista, jonka vuoksi kannustamme henkilöstöämme kehittymään ja suhtaudumme erittäin positiivisesti esimerkiksi lisäkouluttautumiseen. Lisäksi tahdomme olla luomassa avointa työyhteisöä sekä innovatiivista työkulttuuria, jossa arvostetaan niin omaa kuin toisen työtä. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat meille perusasioita, jotka toteutuvat niin työyhteisössämme kuin suhteissamme sidosryhmiimme.

Sosiaalinen vastuu näkyy myös erilaisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemisessa. Tukikohteet valitaan siten, että ne sopivat yhteen strategisten tavoitteidemme ja arvojemme kanssa ja ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Vuosien varrella olemme tukeneet monia erilaisia tahoja ja hankkeita, kuten vähävaraisia perheitä, vanhuksia, luonnonsuojeluhankkeita, urheiluseuroja, kulttuuritoimijoita ja lasten ja nuorten kiusaamisen ja syrjäytymisen vastaisia hankkeita. Myönnämme tukia kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Koska hakemuksia tulee paljon, painotamme kohteiden vaihtuvuutta ja monipuolisuutta.

Viimeisimmät tukikohteemme keväällä 2021 olivat:

 • Keski-Suomen vesistöprojekti / SLL, Jyväskylän seudun yhdistys
 • TV-lahjoitus Sairaala Novaan (Lions Clubin haastekampanja)
 • Lastenkulttuuriyhdistys TaidePiiLO
 • Sydänlapset ja -aikuiset ry
 • Aivovammaliitto (Aivoitus-lehti)
 • Jyväskylän ekaluokkalaisten liikenneturvallisuushanke / liikennetyökirjat
 • Tanssin Aika -festivaali / nuorten osallisuuden parantaminen
 • Kaikille avoin Lohikosken frisbeegolfrata / Lohikosken vanhempainyhdistys

Lisäksi tuemme jälleen lokakuista Tokaluokkalaisten Energiansäästöviikkoa sponsoroimalla kaikille Jyväskylän ja Viitasaaren tokaluokkalaisille energiansäästöön liittyvät oppimateriaalit.

Mikäli sinulla on mielessä jokin yleishyödyllinen kohde, jolle toivoisit tukea, voit vinkata siitä meille osoitteeseen tiedotus(at)alva.fi. Kerro postissasi tuettavan kohteen nimi, mahdollinen verkkosivuosoite ja kuvaile kohteen toimintaa. Kerro myös, millaista tukea toivoisit meiltä kohteelle.

Taloudellinen vastuu

Toiminnallamme luomme arvoa eri sidosryhmillemme, esimerkiksi asiakkaillemme ja omistajallemme Jyväskylän kaupungille. Teemme jatkuvasti työtä toimintamme tehostamiseksi kaikkialla konsernissamme. Tuomme markkinoille uudenlaisia, kilpailukykyisiä energia- ja vesiratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tehostamaan omaa toimintaansa ja jotka näkyvät myös säästöinä. Palveluidemme ja tuotteidemme hinnoittelussa otamme huomioon mm. yleisen vallitsevan hintatason sekä lakien ja omistajamme asettamat rajoitukset ja vaatimukset.

Raportit

Edellisvuoden raportointi valmistuu aina keväisin, kun raportoitavat lukemat ovat tarkentuneet.

Yhteiskuntavastuuraportit
Yhteiskuntavastuuraportistamme löydät kattavasti tietoa konsernistamme. Lähivuosien raportit löytyvät täältä.

Tilinpäätösraportit
Tilinpäätösraporteistamme löydät edellisen vahvistetun vuoden tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätösraportit löytyvät täältä.