Veden mittaukset ja online-datan hyödyntäminen

Tallenne vesihuoltolaitoksille suunnatusta webinaarista 20.4.2021. Kerromme miksi mittaamme ja mitä hyötyjä olemme Alvalla mittaamisesta saaneet. Valotamme veden etäluennan tilannetta ja tekniikoita.

Lataa tallenne

Kuntapäättäjä, tiedätkö miten kuntasi jätevesihuolto toimii?

Jätevesihuolto on tärkeä osa vesihuollon kokonaisuutta. Vaikka jätevesihuolto ei ole vesihuollon asiakkaille, eli kuntalaisille, näkyvä osuus, sen vaikutukset ihmisten ja luonnon hyvinvointiin ovat merkittäviä.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Mitä jokaisen kuntapäättäjän pitäisi tietää vesihuollon tilasta?

Tästä kuntapäättäjille suunnatusta asiantuntijaoppaasta saat perustiedot Suomen vesihuollon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kerromme, kuinka kuntasi vesihuollon perusrakenteet turvataan kriisien torjumiseksi ja elinvoimaisemman, turvallisen tulevaisuuden takaamiseksi.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Vesihuoltolaitoksen talouden hallittu ja kannattava kehittäminen

Tämä asiantuntijamateriaali on suunnattu kuntapäättäjille ja vesihuollon ammattilaisille. Kerromme miten hyvällä taloussuunnittelulla ja omaisuudenhallinnalla voidaan säilyttää vesihuollon omaisuuden arvo ja miten palvelutasolla taataan asiakastyytyväisyys.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Askeleet vesihuoltoverkoston digitalisointiin

Tässä oppaassa esittelemme askeleet vesihuoltoverkoston digitalisointiin. Vesihuoltoverkoston digitointi on koko vesihuollon digitalisaation pohja. Monet vesihuollon järjestelmät hyödyntävät verkkotietoja, joten verkkotietojen muuttaminen digitaaliseen muotoon on ensimmäinen askel kohti modernia vesihuoltoa.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Kohti vakaata kunnan vesihuollon omaisuudenhallintaa

Tiedätkö, mitä omaisuudenhallinnalla tarkoitetaan kunnan vesihuollossa? Toimintavarmuus, saneerausvelka ja veden laadun varmistaminen ovat keskeisiä syitä sille, miksi jokaisen kunnan kannattaa kiinnostua vesihuollon omaisuudenhallinnasta. Tässä asiantuntijamateriaalissa kerromme, mitä kuntapäättäjien, teknisten johtajien ja vesihuollon ammattilaisten olisi syytä tietää omaisuudenhallinnasta.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Digitalisaation hyödyt vesihuollossa

Kunnan järjestämä vesihuolto on välttämätön palvelu jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. Vesihuollossa digitalisaatiolla tarkoitetaan älykkäitä digitaalisia palveluita ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakointiin, optimointiin ja etämonitorointiin perustuvan toiminnan. Tässä pikaoppaassa kerromme, mitä vesihuollon digitalisointi tarkoittaa ja miksi se kannattaa. Saat tietoa, mitä hyötyä vesihuollon aktiivisista investoinneista on.

Lataa maksuton asiantuntijaopas