Millainen lämpö on parasta lämpöä? Ainakin sellainen, joka takuuvarmasti lämmittää.

Kaukolämmöstä puhuttaessa mainitaan usein vaivattomuus, helppous, edullisuus ja ekologisuus. Nämä kaikki pitävät paikkansa, mutta yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on myös kaukolämmön toimitusvarmuus, joka on lähes 100 %. Toimitusvarmuus ulottuu myös lämpimään käyttöveteen – kun vesi lämmitetään kaukolämmöllä, ei huolta tarvitse kantaa myöskään lämpimän veden riittävyydestä.

Keskimäärinen keskeytysaika kaukolämmön jakelussa on Jyväskylässä 2h/asiakas/vuosi. Vaikka lämpökatkos kestäisi yhdellä kerralla tuon kaksi tuntia – tai hieman enemmänkin – ei katkoa ehdi yleensä tässä vaiheessa edes huomata muusta kuin häiriötiedotteesta.

Katkojen vähäisyys johtuu hyvin tehdystä, ennakoivasta kunnossapidosta. Lämpöverkon kunnosta ja nykytilasta on olemassa kattavat tiedot, mikä helpottaa kunnossapidon suunnittelua ja korvausinvestointien tarkkaa ennakoimista ja kohdistamista. Verkkoa myös rakennetaan ja korjataan laatu edellä: työntekijät ovat taitavia ja tarkoin koulutettuja alansa ammattilaisia, ja lisäksi jokainen työvaihe tarkastetaan ja dokumentoidaan. Laadunvarmistus on erityisen tärkeää, kun verkkoja rakennetaan haasteellisiin olosuhteisiin maan alle.

Toimitusvarmuutta lisää myös se, että kaukolämpöverkko on toteutettu niin sanottuna rengasverkkona, jossa lämmönjakeluun voidaan käyttää vaihtoehtoista verkonosaa kunnossapitotöiden aikana. Vaikka yksi osa verkosta olisikin hetken pois käytöstä, voidaan se korvata toisella reitillä, eikä keskeytyksiä näin ollen pääse juurikaan syntymään.

Monen muun kaupungin tapaan myös Jyväskylässä kaukolämmöllä lämmitetään monet yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset kiinteistöt, kuten sairaala ja terveyskeskukset. Tämäkin kertoo vahvasta luottamuksesta kaukolämpöön.


Petri Flyktman,
energiapäällikkö, Alva-yhtiöt Oy