Alvan energiantuotannossa kuljetaan päämäärätietoisesti kohti hiilineutraaliutta. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan muun muassa uudenlaisten ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönottoa, vaihtoehtoisia toimintatapoja ja ajatusmalleja sekä hyväksi havaittujen käytäntöjen vahvistamista.

Alvan energiantuotannon ominaispäästöt* ovat olleet laskussa jo useamman vuoden. Vuosien aikana päästöjen vähenemisen eteen tehty työ alkaa viimein kunnolla konkretisoitua, sillä tänä vuonna lasku on ollut erityisen voimakasta.

Vuonna 2009 Alvan ominaispäästöt olivat kaukolämmöntuotannossa 308 g/kWh, viime vuonna (2019) 230 g/kWh ja tänä vuonna ne jäävät n. 190 g/kWh. Laskukäyrä jatkuu myös ensi vuonna, jolloin päästötavoite on 160 g/kWh. Vuodesta 2009 päästöt ovat siis pienentyneet jo nyt noin 38 % ja ensi vuonna ne tulevat puolittumaan reilun kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. (Laskentamenetelmästä** on kerrottu lisää blogin lopussa.)

Suunta näyttää siis olevan oikea.

Ominaispäästöjen vähentymisen taustalla on useita tekijöitä, joista merkittävimpiä ovat:

  • Uusiutuvien polttoaineiden lisääminen – tällä hetkellä Alvan lämmöstä n. 65 % tuotetaan uusiutuvilla, Vihreä lämpö -tuote kokonaan uusiutuvilla.
  • Tuulituotannon lisääminen – Alva on ollut mukana investoimassa uuteen tuulituotantoon, jonka avulla sähköstä jo 70 % tuotetaan muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla.
  • Polttoaineen laadun parantaminen – näytteenoton tehostaminen, seuranta ja valvonta, sopimusten päivittäminen.
  • Kaukolämpöverkon ajon optimointi – uusien teknologioiden hyödyntäminen, jotka mm. parantavat ennustettavuutta ja pienentävät lämpöhäviöitä.
  • Voimalaitoksien hyötysuhteen parantaminen – tuotannon optimointi, kattavat huollot ja tarkastukset. Esim. Keljonlahden voimalaitokselle kesällä 2019 tehty turbiinirevisio paransi laitoksen kokonaishyötysuhdetta oleellisesti ja polttoainetta menee nyt selvästi vähemmän saman energiamäärän tuottamiseen
  • Lämpöverkon häviövirtauksien paikallistaminen ja korjaaminen.
  • Jatkuva seuranta ja mahdollisiin poikkeamiin nopea puuttuminen – polttoaineiden tarve ja laatu vaihtelevat voimakkaasti vuodenaikojen ja jopa viikonpäivien mukaan, joten ennakointi on avainasemassa.

Päästöjen pienentämisen eteen tehtävä työ ei ole myöskään vähenemässä, sillä Alvan tavoite on, että tuotannosta on hiilineutraalia vähintään 80 % vuonna 2025 ja kokonaan hiilivapaata vuonna 2030. Hyväksi havaittuja konsteja päästöjen vähentämiseen on ehdottomasti jatkettava – ja uusia tapoja löydettävä.

Petri Rantakokko
energiapäällikkö, Alva-yhtiöt Oy

*Ominaispäästöllä tarkoitetaan päästömäärää, joka aiheutuu yhtä tuotettua energiayksikköä kohti.

** Laskennassa on käytetty kulutussuhde-menetelmää, jossa tuotteille (lämpö ja sähkö) annetaan kiinteä kulutussuhde. Tämän avulla vuosituotannosta määritetään laskennallinen polttoaineen kulutus, joka suhteutetaan todelliseen kulutukseen korjauskertoinen avulla. Näin kokonaishyötysuhteen etu jakautuu tasaisesti niin lämmölle kuin sähkölle.