Vuodenvaihde on menneen vuoden tilinpäätöksen ja uuden vuoden tavoitteiden asetannan aikaa. Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena, eikä vuoden 2021 alku tuo siihen muutosta. Kuten koko Suomessa, myös Alvalla iso osa työntekijöistä siirtyi maaliskuussa kerta heitolla etätöihin ja samalla etätyömoodilla aloitetaan uusi vuosi. Kaikille etäily ei ole mahdollista, sillä voimalaitoksilla ja veden tuotannossa pitää olla paikalla, eikä vesi- ja jätevesiverkkojen tai sähkö- ja lämpöverkkojen kunnossapito-, asennus- tai rakennustöitä voi tehdä etänä sen enempää kuin vaikkapa veden laadun valvontaakaan. Kiitos huolellisen suunnittelun ja varautumisen, poikkeukselliset ajat eivät ole vaikuttaneet Jyväskylän tai Viitasaaren vesihuoltoon, kaupunkien lämpimänä pysymiseen tai Jyväskylän kantakaupungin sähkönsiirtoon.

Koronalla on kuitenkin ollut suuri vaikutus alvalaisten mahdollisuuteen tavata asiakkaita. Menneelle vuodelle oli suunnitteilla lukuisia tapahtumia ja olimme päättäneet tavata asiakkaita paljon enemmän. Kaikki asiakastapahtumat piti kuitenkin perua ja asiakaskohtaamisista kasvokkain ja turvavälein on hoidettu vain välttämättömimmät. Onneksi virtuaalitapaamiset ja webinaarit ovat hieman paikanneet tilannetta.

Uusia tuotteita ja palveluita

Kun asiakastapaamiset ovat olleet jäissä, Alva on panostanut tuote- ja palvelukehitykseen. Veden etäluentaa valmistellaan usean vesilaitoksen yhteistyönä, ja veden huoneistokohtaiselle mittaukselle saatiin hieno startti rakennusliike Peabin ja Digitan kanssa. Vesihuollon palvelukehityksen ja Digiaalto-projektin myötä Alvan asiakkaita löytyy eri puolilta Suomea, ja asiakasmäärät ovat kasvaneet myös parkkipaikan hallinnan ja sähköautojen latauksen palvelussamme. Kaukolämmön kaveriksi on kehitetty kulutuspiikkejä tasaava energiaoptimointi ja toteutimme hybridilämmitysratkaisun, jossa hyödynnetään kaukolämmön ja maalämmön parhaita puolia. Lisää uusia tuotteita ja palveluita on ”putkessa”, joten niistä enemmän myöhemmin.  

Luottamuksen arvoinen

Jokavuotiseen tapaan teetimme loppuvuodesta asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi yli 500 kuluttaja- ja yritysasiakastamme. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Olemme lukeneet vastaukset huolellisesti ja kiitollisena vastaanottaneet niin kehut kuin toimintaamme kehittävät risutkin.  

Vastausten perusteella Alvan vahvuus on luotettavuus, ja sitä lähes 120 vuotta vanhan yrityksen on tarkasti vaalittava. Vastuullisuus nousee yritysasiakkaiden mielissä kohtalaisen korkealle, ja Alva jatkaa aktiivisia tekoja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kerromme aiheesta lisää talven aikana. Ilmastonmuutoksen hidastamisen lisäksi vastuullisuus tarkoittaa Alvalle vesihuollosta ja vesistöistä huolehtimista, unohtamatta sosiaalista vastuuta kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Alva tuottaa kaupungille veroeuroja, ja suoraan tai välillisesti työtä usealle tuhannelle.

Näkyvyyttä lisää

Risuja Alva sai kyselyssä kalliiksi mielletyistä veden ja sähkönsiirron hinnoista, vaikka sähkönsiirtohinnat ovat Alva Sähköverkoilla Suomen halvimpia. Risuja tuli myös siitä, ettei Alva juurikaan näy kaupunkilaisten arjessa. Näkyminen kaupunkikuvassa – muutenkin kuin liikenteen sujuvuutta haittaavina mutta verkkojen kunnossapidon kannalta välttämättöminä ”työmaamiinoituksina” – on ehdottomasti selkeä kehityskohta.

Alvalta toivotaan aktiivista ja nopeaa viestintää sekä osallistumista keskusteluun myös mediassa, sillä Alvan viestintää seurataan pääosin uutismedioiden kautta. Alvan nettisivut tavoittavat joka kolmannen vastaajan, joten sivujen pitää olla informatiiviset ja tiedon helposti löydettävän. Nopeus on myös valttia sähkön, veden ja lämmön häiriöistä tiedottamisessa. Jos et jo saa Alvan häiriötiedotteita, voit tilata ne www.alva.fi/monitori. Asiakaspalvelun tavoitettavuus ja ystävällisyys pitää pysyä korkealla tasolla ja asiakkuuden hoitoon panostaa edelleen.

Mitä vuonna 2021?

Saamamme palautteen innostamana ja koska uutena vuotena on tapana tehdä lupauksia, Alva lupaa

  • Lisätä asiakaskohtaamisia ja parantaa näkyvyyttä kaupunkikuvassa, jotta olemme positiivisella tavalla tavoittaneet jokaisen asiakkaamme
  • Jatkaa palveluiden ja tuotteiden yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa vähintään virtuaalisesti, jos koronatilanne vielä pitkään estää kasvokkain kohtaamiset
  • Tehdä aktiivisia toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta sekä viestiä hiilineutraalius- ja ilmaston muutoksen torjuntatavoitteistamme
  • Lisätä viestinnän läpinäkyvyyttä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun Jyväskylän, Viitasaaren sekä koko Keski-Suomen energia- ja vesihuollosta
  • Pitää kaukolämmön, sähkönsiirron ja veden hinnat kilpailukykyisinä
  • Huolehtia asiakaspalvelun laadusta ja helposta saavutettavuudesta

Kiitos kuluneesta vuodesta ja lämmöllä tulevan vuoden tapaamisia odottaen!

Kaisa Lepistö-Salojärvi
Asiakaskokemuspäällikkö