Alva kehittää veden päävesimittareiden etäluentaa yhdessä yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa. Alvan vetämä yhteishanke alkoi syksyllä 2020 ja sen tavoitteena on saada niin kustannushyötyjä kuin suurempia vaikuttamismahdollisuuksia etäluennan kehittämiseen.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tehty markkinakartoitusta sekä määritelty, millaisia asioita veden etäluennan päämittauksessa on otettava huomioon. Määrittelyjä on tehty mittalaitteiden, asennuksien ja luentapalvelun vaatimuksiin. Markkinakartoitusta jatketaan HILMA-tietopyynnön kautta saatujen ratkaisuehdotusten ja aktiivisen markkinavuoropuhelun myötä.

Määrittelyvaihe päättyy maaliskuun puolivälissä, johon mennessä valmistellaan tarjouspyyntöasiakirjat ja siirrytään hankkeen hankintavaiheeseen. Hilma-hankintailmoitus julkaistaan huhtikuun alussa ja hankintasopimukset pyritään saamaan valmiiksi kesän 2021 aikana kilpailutukseen osallistuvien vesilaitosten kanssa. Itse mittareiden asennukset aloitetaan marraskuussa 2021.

Veden etäluenta helpottaa niin vesilaitosten kuin asiakkaidenkin arkea. Etämittauksen myötä asiakkailta poistuu myös arviolaskutus, kun vesi laskutetaan jatkossa kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan. Veden etäluennan mahdollistama tarkempi mittausdata kannustaa myös vedensäästöön, kun omasta kulutuksesta saa ajantasaista tietoa. Vesilaitosten verkostonhallintaan etäluenta tuo uusia työkaluja, kun kulutustietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa kunnossapidossa ja viankorjauksissa.

Alvan vesiverkon alueella olevat kiinteistöt siirtyvät kulutuksen mittauksessa etäluennan piiriin vuosien 2021-2025 aikana.

Lisätiedot:
Yhteishankkeen projektipäällikkö Misael Urbano Soriano, Alva-yhtiöt Oy, p. 040 631 7407, misael.urbanosoriano(at)alva.fi