Puhdas vesi on elämän perusedellytys. Se on elintarvike ja välttämätön perushyödyke, joka toimitetaan kotiisi käyttövalmiina vuoden jokaisena päivänä, jokaisena tuntina. Kun avaat vesihanan, tiedät saavasi turvallista vettä.

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen puhdasta vettä, siirtää syntynyt jätevesi pois ja puhdistaa se ennen luontoon palauttamista. Avainasioita ovat turvallisuus, toimitusvarmuus ja ympäristöystävällisyys.

Me Alvalla huolehdimme valtavasta vesihuolto-omaisuudesta. Se koostuu mm. 1700 kilometristä vesi- ja jätevesiverkostoa, lukuisista vedenottamoista ja pumppaamoista sekä muista vesihuoltoon liittyvistä laitteista ja rakennelmista. Jos rakennuttaisimme koko edellä mainitun vesihuoltojärjestelmän uudelleen, se maksaisi meille noin 650 miljoonaa euroa.

Kiinteät kulut vaikuttavat hintaan eniten   

Sekä talous- että jäteveden hintaan vaikuttavat eniten vesihuoltojärjestelmään liittyvät kiinteät kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi investointien rahoituskulut, poistot, henkilöstön palkat sekä vuokrakulut. Investointien rahoituskulut ja poistot haukkaavat kiinteiden kulujen potista leijonan osan, lähes 65 %, ja kokonaiskuluistakin 44 %. Käytetäänpä vettä vähän tai paljon, kiinteisiin kuluihin veden käyttömäärällä ei ole suoraa vaikutusta.

Veden hinnassa muuttuvien kulujen merkitys on suhteellisen pieni. Niiden osuus on noin 10-30 % kaikista kuluista, riippuen siitä miten asia lasketaan. Muuttuvia kuluja aiheuttavat esimerkiksi viankorjaus- ja kunnossapitotyöt sekä sähköenergian ja kemikaalien hankinta.

Piirakka vesihuollon kustannusten jakautumisesta

Toimintavarmaa ja turvallista vesihuoltoa

Investoinneilla laajennamme vesihuoltojärjestelmää sekä ylläpidämme sen toimintavarmuutta. Investoinnit voidaan jakaa sekä uus-, korvaus- että kehittämisinvestointeihin.

Uusinvestoinnista on kysymys silloin kun kaupunki laajenee ja rakennamme kohteeseen vesihuoltoverkoston. Jyväskylässä vuoden 2021 investoinneista kohdennamme neljä miljoonaa euroa mm. uusiin aluerakennuskohteisiin Savulahteen, Kauramäkeen ja Kankaalle.

Vesihuoltoverkoston jokainen osa vaikuttaa toimitusvarmuuteen ja veden laatuun. Korvaus- ja kehittämisinvestoinneilla pidämme huolta aikaisemmin rakennetusta verkostosta ja laiteasemista. Vuonna 2021 ylläpidämme ja parannamme toimintavarmuutta yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Ennakoimme tulevaa

Vuoden 2021 veden hinnankorotukset johtuvat pääasiassa jäteveden puhdistamisen kasvaneista kuluista.  Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon laajentaminen nosti Alvan jätevedestä maksamia puhdistuskuluja kolmella ja puolella miljoonalla eurolla vuodessa. Laajennuksen myötä Nenäinniemen puhdistamo otti ison harppauksen kohti entistä tehokkaampaa jäteveden puhdistamista.

Veden hinnassa on ennakoitava myös tulevaa. Suuri osa Jyväskylään rakennettua vesihuoltoverkostoa tulee käyttöikänsä päähän lähivuosien aikana. Saneeraustarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina ja vuoteen 2030 mennessä se lähes kaksinkertaistuu.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana on tulossa poikkeuksellisen suuria investointeja. Harjun ylävesisäiliö, tutummin Vesilinnan vesitorni, on korvattava uudella ja nykytarpeisiin riittävän suurella ylävesisäiliöllä noin vuonna 2025. Lisäksi tällä hetkellä noin 80-vuotias Viitaniemen pintavesilaitos on suunniteltu rakennettavan lähes täysin uudelleen noin 22 miljoonalla eurolla vuosikymmenen lopulla.

Toimitusvarma ja turvallinen vesi on meille tärkeä asia. Me Alvalla huolehdimme siitä, että puhdas ja laadukas vesi on jokaisen asiakkaamme saatavilla. Haluamme huoltaa ja uudistaa verkostoamme, sillä vastuullinen ja luotettava vesihuolto on myös elinvoimaisen ympäristömme ja elinvoimamme kulmakiviä. Kaiken tämän toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, toimintaa sekä jatkuvia investointeja verkostoon. Nyt ja tulevaisuudessa.

Kari Kautto
Verkkojohtaja, Alva-yhtiöt Oy