Maaliskuun 22. päivä vietetään vuotuista kansainvälistä maailman vesipäivää. Päivän teemaksi on tänä vuonna nostettu veden arvo ja sen moninaiset merkitykset. Vesipäivän tarkoituksena on muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä ihmisille, elinkeinoille, kulttuurille ja ympäristölle.   

Meille suomalaisille puhdas vesi on usein arkinen itsestäänselvyys, emmekä useinkaan tule ajatelleeksi sen merkitystä elämän perusedellytyksenä. Vaikka puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, myös jätevesihuolto on tärkeä osa vesihuollon kokonaisuutta.  

Maailman vesipäivänä voimme olla ylpeitä siitä, että Suomessa vesihuolto toimii. Ainutlaatuinen vesihuoltojärjestelmämme mahdollistaa meille maailman huippuluokan juomaveden sekä asianmukaisen viemäröinnin ja jäteveden puhdistuksen. Korona-aikana veden arvo korostuu hygienian varmistajana unohtamatta puhtaiden vesistöjen vaikutusta virkistykselle ja hyvinvoinnille.   

Vesi on arvokas luonnonvara ja sen tulevaisuus on turvattava. Me Alvalla huolehdimme siitä, että puhdas ja laadukas vesi on jokaisen asiakkaamme saatavilla, ja että jätevedet palautuvat luontoon turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Pyrimme löytämään ratkaisuja niin riskienhallintaan kuin häiriöiden ennakointiin yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Mittauksilla varmistamme, ettei arvokasta vettä tai energiaa käytetä turhaan. Maailman vesipäivä on Yhdistyneiden kansakuntien julistama vuosipäivä, ja sitä on vietetty 22. maaliskuuta vuodesta 1993