Alvan Valvomopalvelu 24/7 on uusi tapa vesihuoltolaitosten yhteistyölle Suomessa. Syyskuussa 2020 käynnistyneessä palvelukehitysprojektissa on testattu Kirkkonummen Veden päivystysaikaisten hälytysten vastaanottamista ja käsittelyä Alvan Jyväskylässä sijaitsevassa käyttökeskuksessa. Saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Yhteistyötä laajennettiin joulukuussa 2020 asiakaspuheluiden vastaanottoon.

Kirkkonummen Veden kanssa toteutetulla pilotilla kerättiin molemminpuolisia käyttökokemuksia etänä hoidettavasta valvomopalvelusta. Alvalla tavoitteena projektissa oli luoda prosessit vesihuollon etävalvonnan toteuttamiselle sekä kehittää automaatiojärjestelmästä saatavan datan hyödyntämistä.

Käytännössä yhteistyö on toteutettu siten, että Alvan käyttökeskuspäivystäjät Jyväskylässä valvovat Kirkkonummen vesihuollon tilannetta. He myös vastaanottavat päivystysaikaiset vesihuollon hälytykset. Jos hälytys vaatii toimenpiteitä paikan päällä, ne hoidetaan yhteistyössä Kirkkonummen vesihuollon päivystäjien kanssa. Kokemuksen karttuessa on löytynyt myös kehityskohteita esimerkiksi automaatiojärjestelmähierarkioiden suhteen. 

– Joulukuussa aloimme vastaanottaa Kirkkonummelta tulevia asiakaspuheluja. Alvan käyttökeskus on vesihuollon vikatilanteiden ensivaste. Tarvittavat viasta aiheutuvat konkreettiset toimenpiteet, kuten esim. putkirikkojen korjaukset tai viemärin aukaisut hoitaa Kirkkonummen Veden työntekijä. Myös häiriötiedottaminen on Kirkkonummen omalla vastuulla, kertoo vanhempi vesihuollon asiantuntija Heikki Luoma-aho Alvalta.

–  Olemme olleet tyytyväisiä Alvalta saatuun palveluun. Päivystysaikaisen valvomon seuranta ja hälytysten vastaanotto on vapauttanut meidän resurssejamme varsinaisten ongelmien ratkaisuun kentällä, kertoo verkostopäällikkö Eero Lehmusvaara Kirkkonummen Vedeltä.

Kehitysprojektista jo tähän asti saadut tulokset rohkaisevat kehittämään vesihuollon palveluja ennakkoluulottomasti myös vastaisuudessa.

– Tarvitsemme suomalaiseen vesihuoltoon enemmän kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kun jaamme resursseja ja osaamista, lisäämme myös tehokkuutta ja huoltovarmuutta. Alvan Valvomopalvelu 24/7 on yksi esimerkki uudenlaisesta, asiakastarpeista esiin nousseesta palvelusta, kertoo asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen Alvalta. 

Palvelukehityspilotti käynnistyi syyskuussa 2020 ja se jatkuu toistaiseksi.

Lisätiedot:

Alva-yhtiöt Oy, vanhempi vesihuollon asiantuntija Heikki Luoma-aho,
heikki.luoma-aho@alva.fi, p. 040 662 7824

Kirkkonummen Vesi, verkostopäällikkö Eero Lehmusvaara
eero.lehmusvaara@kirkkonummi.fi, p. 040 126 9847

 

 

Alva-yhtiöiden vastuulla ovat kaikille tärkeät elämisen peruspilarit: vesi, lämpö ja sähkö. Alva tuottaa ja jakelee sähköä sekä tuottaa, myy ja jakelee lämpöä ja vettä omistamissaan verkoissa Jyväskylän seudulla. Alvan visiona on olla vesi-, energia- ja resurssitehokkuuspalveluiden tulevaisuuden tekijä. Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkaiden ja vihreiden valintojen sekä vastuullisen omaisuudenhallinnan puolesta. Konsernissa työskentelee noin 240 ammattilaista ja liikevaihto vuonna 2019 oli 163 miljoonaa euroa. Alva-yhtiöt Oy:n omistaa Jyväskylän kaupunki. www.alva.fi


Kirkkonummi on n. 40 000 asukkaan kasvava kunta läntisellä Uudellamaalla. Kirkkonummen Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa talousvettä ja johtaa jäteveden puhdistukseen toiminta-alueellaan. Talousvettä tuotetaan pintavesistä ja pumpataan pohjavedestä, jätevesi johdetaan HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.