Alva Sähköverkko saneeraa ilmajohtoverkkoa maakaapeliverkoksi Halssilan Ilveskujalla, Mäyränmutkassa, Halssilantiellä sekä Kontiontiellä. Samassa yhteydessä kaupunki uusii katuvaloja. Työt alkavat viikolla 18 eli toukokuun alkupäivinä.

Sähköverkon saneeraustyön yhteydessä tonttiosuuksilla kaapeloidaan talojen seinille liitettyjä ilmajohtoja maakaapeleiksi. Reitit tonteilla sovitaan tontin omistajien kanssa ennen kaivutöiden aloittamista.

Kaapelointi aloitetaan Ilveskujan/Mäyrämutkan kohdalta, josta rakennustyöt etenevät Halssilantielle ja myöhemmin Kontiontielle. Uuden maakaapeliverkon kaapelointityöt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Työn valmistuttua vanha ilmajohtoverkko puretaan pois. Hankkeen toteutuksesta vastaa Elektron E Oy.

Saneeraustyöt haittaavat liikennettä em. tieosuuksilla. Työmaa-alueen läheisyydessä liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta, sillä alueella liikkuu raskaita ajoneuvoja ja työkoneita.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätietoja

Urakoitsija:
Elektron E Oy, Marko Ristiharju, p. 040 501 7059

Rakennuttaja:
Alva-yhtiöt Oy, Jarmo Jäntti, p. 050 344 5457 (ark. 8–16)
sekä iltaisin ja viikonloppuisin Alvan käyttökeskus p. 014 366 4040