Sammallahdessa 20.6.2022 havaitun jäteveden ylivuodon takia rannan vedestä otettujen vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Bakteerimäärien perusteella Sammallahden vesi on hyvälaatuista uimavettä.

Pohjan lähellä mm. ammoniumtypen pitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat koholla. Nämä havaitut korkeammat pitoisuudet pohjan lähellä ovat todennäköisesti seurausta jäteveden ylivuodosta.

Lisätietoja:

KVVY Tutkimus Oy Arja Palomäki, arja.palomaki@kvvy.fi, p. 03 246 1355