Jyväskylässä veden ja jäteveden hinnat nousevat 1.1.2023 lukien. Korpilahdella korotetaan kaukolämmön hintaa. Sähkönsiirron hinnat pysyvät ennallaan. Viitasaarella hintoja tarkistetaan vuoden 2023 alusta niin veden, jäteveden kuin kaukolämmön osalta.

Jyväskylässä Alvan veden ja jäteveden hinnat nousevat keskimäärin noin 7,5 %. Korotukset kohdistuvat sekä vedestä että jätevedestä perittäviin perus- ja käyttömaksuihin, ja ne johtuvat yleisestä kustannustason noususta päivittäisissä aine-, tarvike- ja kemikaalikuluissa, sähkön hinnassa sekä investointikuluissa. Osaltaan muutokset ovat seurausta muuttuneesta geopoliittisesta maailmantilanteesta sekä sen vaikutuksesta hintoihin.

Korpilahdella kaukolämmön kokonaishinta nousee keskimäärin noin 6,5 % kiinteistötyypistä riippuen. Korotuksen taustalla on lämmön polttoainekustannusten merkittävä kasvu sekä yleinen kustannustason nousu.

Jyväskylän kantakaupungin alueella sähköverkoista vastaavan Alva Sähköverkon sähkön siirrot hinnat eivät vuoden vaihtuessa nouse. Alva Sähköverkko pysyy näin edelleen Suomen edullisimpien verkkoyhtiöiden joukossa.

– Alvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuus on ollut kohonneiden sähkön pörssihintojen vuoksi erinomainen. Se auttaa pehmentämään kriisistä aiheutuvaa kustannusnousua ja mahdollistaa osaltaan kaukolämmön vakaan hinnoittelun jatkamista ja hinnan pitämistä tänä talvena ennallaan. Tuotot myös parantavat Alvan mahdollisuuksia tehdä vihreän siirtymän vaatimat muutokset kohti hiilineutraaliutta 2030, kertoo Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola.


Investoinneilla iso rooli veden hinnoittelussa

Vesi- ja jätevesiverkostosta huolehtiminen vaatii vesihuoltolaitokselta panostamista sekä verkoston korjaamiseen että uuden verkoston ja laiteasemien rakentamiseen sitä mukaa kun toiminta-alue laajenee. Veden hinnassa on kuitenkin ennakoitava myös tulevia vuosia ja vuosikymmeniä.

– Alva panostaa vuosittain noin 10 miljoonaa euroa vesihuoltoverkoston kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Haluamme käyttää investointeihin menevät varat mahdollisimman tehokkaasti. Siksi olemmekin panostaneet vesiomaisuuden pitkäjänteiseen hallintaan. Saimme omaisuuden hallinnallamme tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena vesilaitoksena ISO 55000-standardiin perustuvan laatusertifikaatin, sanoo Alvan verkkojohtaja Kari Kautto.

Alvan tekemien laskelmien mukaan vesihuollon saneeraustarve Jyväskylässä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Tähän ovat osaltaan vaikuttamassa yksittäiset suuret hankkeet mm. 1953 rakennetun Harjun ylävesisäiliön korvaaminen uudella, Taulumäelle sijoittuvalla ylävesisäiliöllä.


Veden ja kaukolämmön hinnat Viitasaarella 1.1.2023 alkaen

Veden hinnoittelurakennemuutos jatkuu Viitasaarella. Sen myötä veden ja jäteveden perusmaksut sekä käyttömaksut nousevat. Hinnankorotuksen kokonaisvaikutus on noin 5,9 %.

– Korotuksilla pyrimme vastaamaan yleiseen kustannustason nousuun sekä korjaamaan veden hinnoittelua paremmin todellista kustannusrakennetta vastaavaksi. Hinnoittelurakennemuutoksen taustalla on myös tavoite oikaista perus- ja kulutusmaksun suhdetta kaikille veden käyttäjille yhä oikeudenmukaisempaan suuntaan, sanoo Alva Viitasaari Oy:n toimitusjohtaja Kari Kautto.

Veden ohella kaukolämmön hinta nousee Viitasaarella vuoden alusta sekä perusmaksujen että kulutusperusteisten energiamaksujen osalta. Keskimäärin kaukolämmön kokonaishinta nousee noin 6,5 % kiinteistötyypistä riippuen. Korotuksen taustalla on lämmön polttoainekustannusten merkittävä kasvu sekä yleinen kustannustason nousu.


Lisätietoja:

Alva-yhtiöt Oy
– vesiliiketoiminta: verkkojohtaja Kari Kautto p. 040 553 2192
– lämpöliiketoiminta: talousjohtaja Pasi Jalonen p. 0500 790 669


Alva Viitasaari Oy

– toimitusjohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192