Alvan veden jakelussa on havaittu häiriöitä joillakin käyttäjillä Kortemäki. Alueella voi esiintyä alentunutta vedenpainetta tai vesikatkoja. Häiriö alkoi 29.11.2022 klo 8:45 .

Häiriön syytä ja tarkkaa vikapaikkaa selvitetään parhaillaan. Korjaustöiden mahdollisesti aiheuttamista katkoista veden jakelussa tiedotetaan erikseen katkon piirissä oleville kiinteistöille.  

 

Terveisin

Alvan käyttökeskus

P. 014 366 4040