Jäätilanne Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä kartoitetaan talvisin viikoittain mittaamalla. Mittaukset käynnistyvät kuitenkin vasta kun jää kantaa mittaajia. Tällä hetkellä jää ei vielä ole kantavaa, eikä mittaustuloksia ole päästy ottamaan. Seuraava mittausyritys tapahtuu joulun jälkeen. Jäällä liikutaan aina omalla vastuulla! Sähkön tuotannosta johtuen jäähdytysvesien määrä on nyt paljon normaalia suurempaa, mikä heikentää jäätä entisestään Iso-Urtin ja Vähä-Urtin välissä sekä Keljonlahden voimalaitoksen edustalla.

Kun mittaukset päästään aloittamaan, tulokset julkaistaan viikoittain jäätiedotekartassa osoitteessa www.alva.fi/jaatiedotekartta.

Kartoitus lopetetaan kevättalvella, kun jäillä liikkuminen käy mittaajille vaaralliseksi. Mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohdassa mittaushetkellä, koska sekä jäätilanne että voimalaitoksen ajotapa vaihtelevat.

Myös Rauhalahden voimalaitoksen edessä Jyväsjärvellä on heikomman jään paikka, jossa varoitetaan voimalaitostoiminnan takia syntyvästä avovedestä ilmoitustauluin. Jään heikkenemistä voi tapahtua voimalaitokselta tulevan ojan läheisyydessä ja voimalaitoksen jäähdytysvettä ottavan putken läheisyydessä.

Lisäksi Tuomiojärvellä on kaksi vedentuotantoon liittyvää vaaranpaikkaa. Tuomiojärven hapettimet sijaitsevat Lehtisaaresta uimarannan ja Priimuksen suuntiin. Jään kantaessa Tuomiojärvellä ulkoilevien on hyvä painaa mieleensä hapetinten paikat ja välttää niiden lähialueita, joilla jää haurastuu normaalia aiemmin. Hapettimet on merkitty punaisilla pisteillä jäätiedotekarttaan.

 

Lisätiedot:

Alva-yhtiöt Oy, asiantuntija Kari Ikonen, p. 050 454 5455, kari.ikonen@alva.fi