Kiwa Inspecta on myöntänyt Alvalle kansallisen ETJ+ -energiatehokkuussertifikaatin, joka täydentää ympäristöjärjestelmän vaatimuksia. Ympäristösertifioinnin rinnalle tuotu ETJ+ -sertifiointi vapauttaa Alvan neljän vuoden välein Energiavirastolle tehtävästä energiaraportoinnista ja energiatehokkuuden selvityksestä. Energiatehokkuusasiat ovat keskeisessä roolissa myös muuttuvassa vastuullisuusraportoinnissa.

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle. Se painottaa johdon sitoutumista, nykytilanteen ja potentiaalisten säästöjen selvittämistä, tavoitteiden ja vastuiden määrittämistä ja energiatehokkuuden ottamista huomioon niin suunnittelussa kuin hankinnoissa.

Energiatehokkuusryhmä kokoaa toiminnot miettimään säästökohteita

Kansallisen ETJ+ -sertifikaatin myötä Alvalla katselmoidaan ja seurataan energiatehokkuusasioita omaehtoisesti, omin mittarein, kaikki konsernin toiminnot läpileikaten. Alvalla tehtävä hiilijalanjälkilaskenta ohjaa myös energiatehokkuustoimenpiteisiin. Energiatehokkuuden parantaminen on osa hiilineutraaliustyötämme. Energiatehokkuusjärjestelmän avulla Alvan energiatehokkuustyöstä tulee systemaattista ja suunnitelmallista.

Alvalla eri toimintojen edustajista koottu energiatehokkuusryhmä miettii, miten ja minkälaisilla toimenpiteillä kuormitamme ympäristöä vähemmän ja miten saamme entisestään vähennettyä energiankulutusta.

– Mietimme energiatehokkuusryhmässä myös sitä, minkälaisia asioita esimerkiksi vesiliiketoiminnossa otamme energiatehokkuuden tarkasteluun tulevina vuosina. Oleellista on määritellä mittarit eli miten todennamme tulokset, kertoo EHSQ-päällikkö Tommy Seilonen Alvalta.

Tarkastelussa ei ole pelkästään suuria, esimerkiksi energiantuotantoon ja Alvan hiilineutraaliustavoitteisiin liittyviä hankkeita ja toimia. Energiatehokkuusryhmä seuloo pienempiäkin kohteita. Tavoitteena on löytää myös pienet purot, joista kokonaisuuden kannalta saattaa tulla merkittäviä energiasäästöjä.

Alvan energiatehokkuusryhmä koostuu veden, sähköverkkojen, energiantuotannon ja konsernipalveluiden edustajista.

Energiatehokkuus osana vastuullisuusraportointia v. 2025

Energiatehokkuus on keskeinen osa myös muuttuvaa vastuullisuusraportointia.

– EU-direktiivi tulee kiristämään ja muuttamaan raportointivaateita vuonna 2025. Meidän on siis tulevaisuudessa pystyttävä todentamaan sertifioidusti, kuinka suuri osa yrityksen toiminnasta on EU-taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista, toteaa Alvan kehitysjohtaja Tiina Mikkola.

Energiatehokkuuden parantaminen tuottaa siis taloudellisten ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten ohella myös suoria toiminnallisia ja tuotannollisia hyötyjä.

Alvan saama ETJ+ -sertifiointi on voimassa vuoden kerrallaan.