Alva-yhtiöt Oy on sitoutunut auttamaan sodan runtelemaa Ukrainaa lahjoittamalla maahan erilaisia veden tuotantoon ja jäteveden siirtoon liittyviä laitteita ja tarvikkeita.

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut mittavia tuhoja Ukrainan infrastruktuurille. Sodan jatkuessa vesihuollon laitteille ja tarvikkeille on Ukrainassa suuri tarve, sillä maa kärsii vakavista vesihuollon ongelmista, jotka vaikuttavat miljooniin ihmisin päivittäin. Puhtaan veden saatavuuden puutteet ja jäteveden asianmukaisen käsittelyn vaikeudet aiheuttavat terveysriskejä ja vaikeuttavat ihmisten elinolosuhteita entisestään.

Alvan päätös lahjoittaa käytöstä poistettuja, mutta toimivia laitteita ja erilaisia vesihuoltoon liittyviä tarvikkeita Ukrainaan syntyi halusta auttaa sodasta kärsivää yhteisöä. Tämä päätös heijastaa Alvan sitoutumista vastuullisuuteen hyödyntämällä olemassa olevia resursseja, joilla voidaan auttaa humanitaarisessa kriisissä olevaa aluetta.

–  Tietoisuus inhimillisestä hädästä herätti meillä halun tarjota konkreettista apua ja tukea paikalliselle väestölle. Vesihuolto on osa välttämätöntä perusinfrastruktuuria, joka vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. On erittäin hienoa, että voimme näin osaltamme auttaa Ukrainan vesihuoltoinfran jälleenrakentamisessa. Välitön apu Ukrainalle on myös esimerkki siitä, miten yritykset voivat toimia vastuullisesti globaaleissa ongelmissa, sanoo verkkojohtaja Kari Kautto Alvalta.

Tavarat toimitetaan perille Ukrainaan viranomaiskontaktien kautta. Suomessa toimintaa ja lahjoituskeräyksiä koordinoi Sisäministeriö, joka varmistaa lahjoituksen sujuvan kulun ja avun perille saapumisen.

Lahjoituserä noudettiin Jyväskylästä 20.7. 2023.