Muuramen Lämpö Oy:n kiinteistöliiketoiminta siirtyy Muuramen Vuokra-asunnot Oy:lle. Samassa yhteydessä Alvasta tulee Muuramen Lämpö Oy:n osakas yhdessä Muuramen kunnan kanssa. Muuramen Lämpö Oy keskittyy jatkossa pelkästään lämpöliiketoimintaan. Muuramen kunnanhallitus on hyväksynyt konsernijärjestelyt 9.10.2023.

Alva, Muuramen Lämpö ja Muuramen kunta ovat selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia keväästä 2023 alkaen. Nyt sinetöidyssä yhteistyömallissa Alva investoi Muuramen Lämmön toiminnan kehittämiseen sekä kaukolämpöverkon laajentamiseen Muuramessa. Yhtiöltä ei odoteta osingonjakoa. Sen sijaan liiketoiminnan tulos on tarkoitus käyttää liiketoiminnan kehittämiseen sekä kaukolämpöverkon ylläpitoon korvausinvestointeineen.

Yhteistyön mahdollistama verkon lisärakentaminen Muuramessa tuo etuja molemmille osapuolille, sillä Alvalla on jo entuudestaan kaukolämpöverkkoa niin Muuramessa kuin Korpilahdella.

– Tämä järjestely on hieno jatkumo aikaisemmalle yhteistyöllemme ja se mahdollistaa muuramelaisille luotettavan lämmönsaannin ja vakaan hinnoittelun. Lisäksi yhteistyö muodostaa leveämmät hartiat tuleville investoinneille, jotka luovat Muurameen elinvoimaa, sanoo Alva-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

– Alvan kanssa syvennettävä yhteistyö mahdollistaa lämpöenergian saamisen kilpailukykyiseen hintaan ja ennustettavan hinnoittelun. Tällä on merkitystä muiden kaukolämmön asiakkaiden lisäksi Muuramen kuntakonsernille, joka on suurin yksittäinen kaukolämpöä alueella ostava asiakas. Järjestelyn myötä kaukolämpö säilyy kilpailukyisenä tuotteena Muuramessa avautuville uusille kaupan ja teollisuuden alueille. Alvan palvelutuotanto-osaaminen ja kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia myös toiminnan monipuoliselle jatkokehittämiselle. Alvan tavoite olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä tukee Muuramen kunnan strategian hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista, millä on meille myös merkitystä, toteaa Muuramen kunnanjohtaja Jarkko Määttänen.

Alva ja Muuramen Lämpö ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2022 uusitun sopimuksen mukaan Alva tuottaa kaiken Muuramen Lämmön asiakkailleen myymän kaukolämmön, joka tuotetaan Alvan Keljonlahden sekä Rauhalahden lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla.

 

Lisätietoja

Alva-yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 310 0183

Muuramen kunta, kunnanjohtaja Jarkko Määttänen, p 040 636 1700