Vesihuoltolaitoksissa voidaan jatkossa tunnistaa vedenjakelun häiriöitä ja vikatilanteita aiempaa reaaliaikaisemmin veden etäluentaan suunniteltujen IoT-laitteiden avulla. Elisa ja Alva alkavat tarjota vedenmittauksen IoT-palveluita laajemmin vesihuoltolaitoksille kevään aikana, ja Alva ottaa vesihuoltolaitoksena palvelun käyttöön myös omassa laitoksessaan.

Puhdistetusta vedestä menee Suomessa hukkaan jopa 30 prosenttia vuosittain erilaisten vesihuollon häiriöiden takia*. Elisan kehittämällä IoT-ratkaisulla veden kulutusta voidaan jatkossa seurata reaaliaikaisesti, ja vaikeasti havaittavia vuotoja on mahdollista havaita ja korjata aiempaa nopeammin. Reaaliaikainen kulutuksenseuranta luo uusia mahdollisuuksia myös laskutuksen ennakoimiseen ja laskutusvälin tiivistämiseen vesilaitosten asiakkaille. Veden mittauslaitteet toimivat Elisan kattavilla NB-IoT -mobiiliyhteyksillä, ja vesimittareiden tuottaman datan keräys ja käsittely tapahtuu Elisan IT-asiantuntijoiden kehittämässä IoT-palvelussa.

– Laadukas ja kattava tiedonsiirto on elintärkeä osa kokonaisvaltaista modernia vesihuoltoa. Tarjoamamme kokonaispalvelun myötä vesihuoltolaitoksen on mahdollista valita alueelleen sopivin ratkaisu, mikä lisää valinnan mahdollisuutta ja etäluennan kattavuutta, jolloin mahdolliset katvealueetkin saadaan peittoon, sanoo Alvan digitaalisen liiketoiminnan johtaja Toni Luhti.

– Elisan IoT-ratkaisun myötä tietoa pystytään hyödyntämään älykkäästi ja tietoturvallisesti liiketoiminnan ohjauksen tukena. Tiedonkeruu mahdollistaa muun muassa erilaisten ongelmien havainnoimisen ja niiden ratkaisemisen sekä toisaalta toimenpiteiden automatisoimisen. Kattavat 5G-yhteydet mahdollistavat IoT-ratkaisuiden kehittämisen jatkossa erilaisten liiketoimintojen mittaustarpeisiin, sanoo Elisan IoT-palveluiden liiketoiminnasta vastaava johtaja Joni Oksanen.

Elisalla on jo 15 vuoden kokemus satojen erilaisten IoT-ratkaisuiden kehittämisestä eri alojen yrityksille. IoT-ratkaisuiden käyttömahdollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi eri toimialoilla 4G-NB-IoT -yhteyksien saatavuuden myötä ja kehittyvät edelleen kattavien 5G-yhteyksien myötä.

Lisätietoja medialle:

Elisan Mediadesk, p. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Alva-yhtiöt Oy, myyntipäällikkö Mirva Pietilä, p. 040 623 2815, mirva.pietila@alva.fi

*= Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) -raportti 2023 

 

Alva-konsernin toimialoja ovat kaikille tärkeät elämisen peruspilarit: vesi, lämpö ja sähkö. Teemme työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa energiatehokkaiden ja vihreiden valintojen sekä vastuullisen omaisuudenhallinnan puolesta. Alvan palveluksessa työskentelee 230 henkilöä ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 281 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto 2023 oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstöä 5 700 yli 20 maassa. Elisa on arvioitu yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä. elisa.fi