Vesihuolto on sekä tekninen järjestelmä että arvokasta omaisuutta. Siitä huolehtiminen edellyttää suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen. Pisara BlueFlow Avainanalyysi toimii pohjana mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisessa.

Kesto: 1-2 kuukautta
Työmäärä
: 1 viikko

Hyödyt

Koko nykyisen toiminnan läpileikkaus. Paljastaa nopeasti avainkehityskohteet.

Toimintamalli

Vesiasiantuntijoiden tekemä tiedonkeruu, havainnointi, analysointi ja raportointi.

Lopputulos

Tiivis ja selkeä nykytilan raportti vesilaitoksen johdolle.