Yleistä

Urakoitsijalla joka suorittaa kaukolämpöverkkoon liitettävien tai liitettyjen kiinteistöjen kaukolämpölaitteiden asennus- tai muutostöitä, tulee olla Alva-yhtiöt Oy:n myöntämät lämpöurakoitsijaoikeudet. Urakoitsijan tulee ilmoittaa lämpöurakoitsijaoikeuksissa olevat vastuuhenkilöt ja niissä tapahtuvat mahdolliset muutokset Alvalle.

Urakoitsijan tulee huolehtia ennen töiden aloittamista, että Alva-yhtiöt Oy on tarkastanut ja hyväksynyt niitä koskevat suunnitelmat. Mitään kaukolämpölaitteisiin liittyviä töitä ei saa aloittaa ennen kuin lämmönmyyjä on tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat.

Asennusten valvonta ja tarkastukset

Asennustarkastuksilla valvotaan hyväksytyn suunnitelman mukaisen asennustyön laadukasta toteutumista annettujen määräysten ja ohjeiden tarkoittamalla tavalla. Samalla päivitetään lämpölaskutusta varten lämmöntoimituksen aloitukset ja muutokset. Urakoitsija tilaa käyttöönotto- ja lopputarkastukset Alvalta.

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus suoritetaan työn valmistuessa kaikista asennus-, muutos- ja korjaustöistä, jotka koskevat asiakkaan kaukolämpölaitteita ja niihin liittyviä painesäiliöitä. Lämmöntoimituksen aloituksen edellytyksenä on, että laitos on hyväksytty käyttöönottotarkastuksessa.

Käyttöönottotarkastuksessa tarkastettavat asiat:

 • liitosten painekoe / tiiviystarkastus
 • sijoitus- ja huoltotilat
 • lämmönsiirtimet
 • säätöventtiilit
 • kytkentä, ensiö- ja toisiopiirit
 • paisunta- ja varolaitteet
 • venttiilit yms. varusteet
 • ilmanpoistot ja tyhjennykset
 • paine- ja lämpömittarit
 • säätölaitteet ja lämpötila-anturit
 • putkikoot ja materiaalit
 • laitteiden ja putkien tuenta
 • lämpölaajenemisasiat
 • pumppauslaitteet
 • lämmitys- ja ilmanvaihtokoneethuoltoreitti ja laitetilanlukitus, lämpölaitoksella pitää olla reittiavain ljh-tilaan

Käyttöönottotarkastus tehdään mittaroinnin yhteydessä, joten sitä ei tarvitse tilata erikseen, vaan pelkkä mittarointitilaus riittää. Mittarointi tilataan urakoitsijapalvelusta löytyvällä mittarointitilauslomakkeella.

Lopputarkastus

Kun asennus-, muutos- tai korjaustyö on täysin valmis, suoritetaan kohteen lopputarkastus. (Lopputarkastus ei koske pientaloja.)

Lopputarkastuksessa tarkastetaan seuraavat asiat:

 • käyttöönottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet
 • käyttö- ja huoltotilat
 • siirtimien toiminta
 • säätölaitteiden toiminta
 • paine- ja lämpömittarit sekä hälytykset
 • lämpöeristykset
 • laitteiden ja putkien merkintä
 • laitoksen toimintakaavio laitetilan seinällä
 • käyttö- ja huolto-ohjeet laitetilassa
 • säädöt ja virityspöytäkirjat
 • lämmitys- ja iv-koneiden toiminta
 • laitetilan ilmastointi, viemäröinti ja vesipiste
 • laitetilan valaistus ja viestiyhteydet
 • käytön opastus

Lopputarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden perusteella voidaan määrätä maksullinen uusintatarkastus.

Alva katsoo kaukolämpölaitteiden asennustyön valmistuneeksi, kun se on hyväksytty lopputarkastuksessa.

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu, p. 014 366 4010 (arkisin klo 8-20 ja la klo 9-16)
Liittymispalvelun suora sähköpostiosoite: liittymispalvelu(at)alva.fi