Pilaantuneiden maa-alueiden ja työmaavesien viemäröintilupahakemus

Tällä lomakkeella voit hakea pilaantuneiden maa-alueiden ja muiden kaivantovesien viemäröintilupaa. Kaikki kohdat ovat pakollisia, mutta tarvittaessa voit kirjoittaa kohtaan "ei tiedossa".
  • Maanomistaja / toiminnanharjoittaja

  • Maaperän ja vesien puhdistuksen valvonta

  • Pilaantunutta maa-aluetta koskevat tiedot

  • Viemäriin pumpattu vesi

  • Hakemuksen pvm

  • KK slash PP slash VVVV
  • Liitteet

  • Max. tiedoston koko: 30 MB.