Pilaantuneiden maa-alueiden ja työmaavesien viemäröintilupahakemus

Tällä lomakkeella voit hakea pilaantuneiden maa-alueiden ja muiden kaivantovesien viemäröintilupaa. Kaikki kohdat ovat pakollisia, mutta tarvittaessa voit kirjoittaa kohtaan "ei tiedossa".
  • Maanomistaja / toiminnanharjoittaja

  • Maaperän ja vesien puhdistuksen valvonta

  • Pilaantunutta maa-aluetta koskevat tiedot

  • Viemäriin pumpattu vesi

  • Hakemuksen pvm

  • MM slash DD slash YYYY
  • Liitteet

  • Max. file size: 10 MB.