Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen tehtävänä on talousveden toimittaminen. Kiinteistökohtainen sammutusvesi ei ole talousveteen rinnastettavaa veden toimittamista. Tästä johtuen kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittaminen on aina erikseen sovittava asia. Vesilaitoksen velvollisuus on turvata talousveden laatu.

Kun kiinteistö tarvitsee sprinkleriliittymää, tulee toimia seuraavasti:

1. Liittyjä täyttää ja toimittaa sprinkleriliittymähakemuksen Alvalle liitteineen. Hakemus löytyy tämän sivun alaosasta.

2. Alva tarkistaa liitoskohdan mitoitusvesimäärän ja antaa toimitusvesimäärästä lausunnon.

3. Mikäli sprinklerilaitteiston voi liittää vesiverkostoon, laaditaan sopimus.

4. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Alvan vesijohtoverkostoon.

5. Sprinkleriliittymismaksut määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti toimitusvesimäärän mukaan.

6. Sprinklerliittymästä aiheutuvista muista rakentamis- ja mittauskustannuksista vastaa liittyjä.

7. Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Alvaan ennen niiden suorittamista. Tarkastuspöytäkirjoista tulee toimittaa kopiot Alvalle.