Kaukolämpöä puhdistetusta jätevedestä

Alva investoi polttamattomaan energiantuotantoon. Jyväskylän Seudun Puhdistamon alueelle rakennetaan lämpöpumppulaitos, jolla tuotetaan puhdistetusta jätevedestä kaukolämpöä. Lisäksi Rauhalahteen rakennetaan kahden sähkökattilan laitos sekä lämpöä varastoiva kaukolämpöakku. Yhdessä nämä investoinnit korvaavat tulevaisuudessa Rauhalahden voimalaitoksen lämmöntuotannon ja siirtävät Alvaa merkittävästi lähemmäs kohti hiilineutraaliustavoitetta sekä polttamatonta energiantuotantoa. Lämpöpumppulaitos, sähkökattilat ja kaukolämpöakku tulevat käyttöön vuoden 2026 aikana. Investointien yhteenlaskettu kustannusvaikutus on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Lämpöpumppulaitos ottaa talteen puhdistettuun jäteveteen jäävän energian, joka hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Nenäinniemeen rakennettava, teholtaan yli 40 MW:n lämpöpumppulaitos riittää Jyväskylän lämmöntuotannon tarpeisiin kesäkuukausien ajaksi. Hukkalämmön hyödyntämiseen perustuva lämpöpumppulaitos vähentää Alvan hiilidioksidipäästöjä noin 46 000 tonnia vuodessa.

Uudesta laitoksesta rakentuu lajissaan Alvan toinen lämpöpumpputuotantokoneisto. Ensimmäinen otettiin käyttöön vuonna 2023 hyödyntämään Woodspinin tehtaan prosesseissa syntyvää hukkalämpöä.

Sähkökattilat ja kaukolämpöakku Rauhalahteen

Rauhalahden voimalaitos on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän vuonna 2030. Jotta kaupunki saadaan pidettyä lämpimänä kaikkina vuodenaikoina, lämpöpumppulaitosten rinnalle tarvitaan myös muita energiantuotantotapoja. Niiden on tarkoitus myös tukea Keljonlahden voimalaitoksen tuotantoa sen jälkeen, kun Rauhalahden voimalaitos ei enää ole käytössä. Rauhalahden voimalaitoksen tontille tullaan rakentamaan kaksi sähkökattilaa sekä lämpöä taltioiva, 15 000 m3 kaukolämpöakku. Kesäisin sähkökattilat tukevat tarvittaessa peruslämmityskuormaa ajavan lämpöpumppulaitoksen toimintaa. Talvikaudella sähkökattilat toimivat tarvittaessa vara- ja huipputehoyksikköinä. Sähkökattilat ovat Alvalla ensiaskel siihen, että myös vara- ja huipputehot perustuvat polttamattomaan tekniikkaan. Aikaisemmin vara- ja huipputehon tuottamiseen on tarvittu öljyä.

– Uudet investoinnit vievät meitä hyvän matkaa eteenpäin kohti polttamatonta energiantuotantoa ja Alvan hiilineutraaliustavoitetta. Monipuolinen kaukolämmön tuotantopaletti varmistaa myös kaukolämmön vakaan hinnoittelun, toteaa Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Puolet vuodesta polttamattomilla tekniikoilla

Yhdessä sähkökattiloiden käyttöönoton myötä Alva pystyy jatkossa tuottamaan lämpöä puolet vuodesta polttamattomilla tekniikoilla, joka vastaa noin 30-40 % Alvan kaukolämmön pääverkon lämmöntuotannosta. Konkreettisesti se tarkoittaa 5000 rekkakuormallista vähemmän kaukolämmön tuotantoon tarvittavaa polttoainetta Jyväskylän teillä.

Lue lisää Alvan matkasta kohti hiilineutraaliutta.

Lämpöpumppulaitoshankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta.