Kymmenet ennalta suunnitellut työmaat valtaavat kaupungin roudattoman maan aikaan. Yhdellä kadunpätkällä uusitaan kaukolämpöputkia, toisella saneerataan sähköverkkoa, kolmannella rakennetaan uutta vesijohtoa. Nämä välttämättömät työmaat ovat juuri niitä ohikulkijaa hämmentäviä tai työmaan vieressä asuvaa kauhistuttavia auki revittyjä katuja, jotka puhututtavat vuodesta toiseen:

Miksei näitä voisi tehdä joskus toiste?
Onko tämäkin putki pakko korjata?
Eikö tätä voisi hoitaa jossain muualla?

Suunnitellut työmaat ovat kuitenkin sananmukaisesti suunniteltuja – ja tarkasti ovatkin. Ne on suunniteltu juuri tietyllä tavalla aitojen ja koneiden sijoittelua myöten ja ennen kaikkea sellaiseen ajankohtaan, jolloin työn tekeminen on mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa sekä turvallista niin työntekijöille kuin muille kaupunkilaisille. Mitä paremmin suunniteltuja saneerauksia pystytään sähkö-, vesi- ja lämpöverkossa toteuttamaan, sitä vähemmän kohtaamme yllättäviä häiriö- ja vikatilanteita ja niistä aiheutuvia katkoja.

Tiivis yhteistyö, toimivammat työmaat

Alvan verkostoihin liittyvät työmaat hoidetaan yhdessä asiantuntevan kumppaniverkostomme kanssa. Vuosisopimuskumppaneitamme verkostojen kunnossapidossa, vianhoidossa, liittymärakentamisessa ja mittaroinnissa ovat Maansiirto Harry Mäkelä Oy (kaukolämpö), Elektron E Oy (sähkö) ja Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (vesi). 

Jotta verkostotyöt sujuvat jatkossakin mallikkaasti, olemme tiivistäneet yhteistyötämme kumppaneidemme kanssa. Yhtenä osana uudenlaista kumppanuutta ovat kaikkien tuotealueiden yhteiset työmaiden turvallisuuskierrokset, joiden tarkoituksena on yhdessä kehittää ja jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja työmaaturvallisuuden parantamiseksi.

– Haluamme haastaa urakoitsijakumppanimme jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Muun muassa turvallisuustoimien hoitamista ja asukkaiden työmaatyytyväisyyttä mitataan sopimuskohtaisesti ja hyvästä suoriutumisesta palkitaan sopimuksen bonusjärjestelmän kautta. Yhteisten turvallisuuskierrosten tavoitteena on koko ketjun kyvykkyyden parantaminen. Kokemukset ensimmäiseltä kierrokselta olivat erittäin positiivisia, kiittelee Alvan rakennuttajapäällikkö Jussi Pekkarinen.

Lokakuussa järjestetylle ensimmäiselle yhteiselle turvallisuuskierrokselle osallistui Pekkarisen lisäksi Alvan turvallisuus- ja laatupäällikkö Simo Hakonen, Elektron E:n toimitusjohtaja Petri Laukkanen, Maansiirto Mäkelän liiketoimintajohtaja Simo Pynnönen sekä videoyhteyden välityksellä Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n (VMSV) toimitusjohtaja Ari Huusko.

Simo Pynnönen, Petri Laukkanen, Simo Hakonen ja Jussi Pekkarinen pitivät ensimmäistä työmaiden ristiinauditointikierrosta onnistuneena – kaatosadekaan ei tunnelmaa latistanut.

– Meistä on tärkeää syventää yhteistyötämme ja ymmärtää paremmin myös urakoitsijoidemme työtä. Kun ymmärrämme paremmin toisiamme, tulee kaikesta yhteistyöstä helpompaa ja hyvien käytäntöjen jakamisesta systemaattisempaa, toteaa Alvan turvallisuus- ja laatupäällikkö Simo Hakonen.

Turvallisuuskierros sai kiitosta myös urakoitsijakumppaneilta.

– Kentälle jalkautuminen on tärkeää ja myös mukavaa vastapainoa omalle työlle. Harvemmin sitä muuten tulee ihan itse työmailla käytyä. Samalla näkee, miten oma porukka hoitaa hommia ja pystyy vaihtamaan ajatuksia myös omien työntekijöiden kanssa, toteaa Elektron E:n Laukkanen.

Sitoutunut johto kehittämistoimien edellytyksenä

Työmaista tehdään aina turvallisuussuunnitelmat ennen työmaan alkamista niin Alvan kuin urakoitsijankin toimesta. Lisäksi Alvan rakennuttaja käy vastuutyömaallaan säännöllisesti. Kaikkien tuotealueiden yhteiset turvallisuuskierrokset on kuitenkin otettu käyttöön nyt ensimmäistä kertaa. Kierroksille pyritään jatkossakin saamaan mukaan johtotason henkilöitä, koska turvallisuus, laatu- ja ympäristöasioiden kehitystoimenpiteet edellyttävät johdon sitoutumista toimintaan.

– On erittäin tärkeää, että johto saadaan sitoutettua haluttuihin toimintatapoihin aivan ensimmäisenä. Tällöin uudenlaiset tavat saadaan helpommin myös muiden organisaatiossa työskentelevien tietoisuuteen ja osaksi arjen tekemistä, eikä niistä tarvitse käydä vääntöä, pohtii Maansiirto Mäkelän Pynnönen.

Etäyhteydellä kierrokselle osallistunut VMSV:n toimitusjohtaja Huusko piti tärkeänä myös sitä, että työmaaturvallisuutta kehitetään yhdessä kaikkien kumppaneiden kesken.

– Työturvallisuus on yhteinen asia ja sitä on syytä kehittää yhdessä organisaatiorajoista välittämättä, niin kuin nyt tehtiin. Tärkeää on, että oikeat ja hyvät toimintatavat saadaan käyttöön ja kaikki ymmärtävät miksi niin toimitaan. Pahin karhunpalvelus turvallisuuskulttuurille on se, että teetetään toimenpiteitä, joiden todellista vaikutusta ei työmaalla hahmoteta tai ymmärretä, toteaa Huusko.

Niin Alvan kuin urakoitsijakumppaneiden tavoite on, että työmaat sujuvat kuten kuuluukin: ajallaan, turvallisesti ja kaupunkilaiset huomioiden.