Ensimmäisenä suomalaisena vesihuoltolaitoksena Alva-yhtiöt Oy on saanut Kiwa Inspectan myöntämän ISO 55001 -omaisuudenhallintasertifikaatin.

ISO 55001 -sertifikaatin myöntäminen on tunnustus vuosien, jopa vuosikymmenten määrätietoisesta työstä. Se on osoitus korkeasta omaisuudenhallinnan laadusta Alvan vesihuollossa; johtamisessa, operatiivisessa toiminnassa sekä kehittämisessä.

Kansallisella tasolla Alva haluaa olla tuomassa ratkaisuja suomalaiseen vesihuoltoon. Vesihuoltoverkostojen investointitarpeista ja saneerausvelasta on keskusteltu vuosikaudet, mutta keskustelu ei yksinomaan riitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan systemaattista omaisuudenhallinnan johtamista ja määrätietoisia tekoja omaisuuden toimintakyvyn ylläpitämiseksi.


Omaisuudenhallinta on laaja johtamisen kokonaisuus

Omaisuudenhallinnalla on keskeinen rooli valtavasti pääomia sitovien liiketoimintojen johtamisessa, kuten vesihuollossa.

– Meillä Alvalla on hoidettavana jälleenhankinta-arvoltaan noin 850 miljoonan euron vesihuolto-omaisuus, josta meidän on pidettävä huolta nyt ja tulevaisuudessa. Kun parannamme omaa tekemistämme, se näkyy asiakkaillemme kustannustehokkuutena, toimitusvarmuutena ja laatuna. Tunnustuksella osoitamme pitkäjänteisen työmme tulokset asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Nyt, kun malli on rakennettu vesihuoltoon, voimme aloittaa sen laajentamisen myös sähkö- ja lämpöverkoille, iloitsee Alvan verkkojohtaja Kari Kautto.

Alvan vesihuollossa ollaan syystäkin ylpeitä uudesta sertifikaatista!
(Vas. valkoisessa paidassaan Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen, oikealla Inspecta sertifiointi Oy:n liiketoimintapäällikkö Jere Ritari vierellään Alvan verkkojohtaja Kari Kautto.)

Sertifioitu omaisuudenhallinta on suunnannäyttö myös päivittäiselle johtamiselle.

– Alvalla on viime vuosina kehitetty vesihuollon operatiivisia prosesseja ja johtamisjärjestelmää systemaattisesti. Nyt saatu sertifikaatti koskee kaikkia ydintoimintojamme, joilla tuotetaan vesihuoltopalvelut toiminta-alueellamme 24/7/365. Itse sertifikaatti on kuitenkin vain jäävuoren huippu, ja taustalla on suuri määrä arkisten toimintojen kehittämistä. Sertifikaatti toimii ulkopuolisena tunnustuksena osaamisestamme, mutta juuri tuo arkisissa askareissa tehty ammattimainen ja laadukas työ on se, mikä näkyy asiakkaille vesihuoltopalveluissa, toteaa vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen.

 – Alva osoitti vahvaa sitoutumista omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmän saattaminen standardin edellyttämälle tasolle on merkittävä ponnistus koko organisaatiolta. Alva on toiminut asiassa suunnannäyttäjänä muille toimijoille Suomessa olemalla ensimmäinen ISO55001 -sertifikaatin saavuttanut vesihuoltolaitos, kertoo Inspecta sertifiointi Oy:n liiketoimintapäällikkö Jere Ritari.