Tämä kirjoitus, ”Minne Suomen vesihuollon omaisuudenhallinta on matkalla” on seitsemäs ja viimeinen osa blogikirjoitussarjaa, joka perustuu Executive MBA -opinnäytetyöhöni ”Tavoitteita Suomen vesihuollolle omaisuudenhallinnan näkökulmasta”. 

Vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyvä blogisarjani on tullut päätökseensä. On yhteenvedon aika: mitä vesihuollon omaisuudenhallinnasta ajatellaan nyt. Entä millaisessa tilanteessa nyt olemme.

Kehitystyö Alvalla jatkuu

Me Alvalla jatkamme vesihuollon omaisuudenhallinnan määrätietoista kehittämistä kohti maailmanluokan tasoa. Tavoitteenamme on omaisuudenhallinnan sertifikaatti vuoden 2021 loppupuolella. Tiedämme jo nyt, ettei kaikki ole valmista, sillä jatkuvan parantamisen hengessä: kehitettävää löytyy aina. Toisaalta on hyvä muistaa tavoitetaso. Se ei ole hienoin tai paras vesihuolto, vaan systemaattinen, toimintavarma ja kustannustehokas. Sellainen, joka täyttää sidosryhmiemme vaatimukset ja vastaa meidän yhteisiin, arvoa tuottaviin tavoitteisiin.

Tämän lisäksi jatkamme ponnistelujamme ja autamme Suomen vesihuoltolaitoksia erilaisten palveluiden avulla. Siinäkin olemme hyvässä vauhdissa, mutta tekemistä riittää.

Kiinnostus Suomessa kasvaa

Monet laitokset kotimaassa ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta omaisuudenhallinnan systemaattisempaan kehittämiseen. Uskon, että tulemme näkemään merkittävää edistystä koko toimialalla tulevaisuudessa. Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma on edennyt toimeenpano-ohjelman osalta lausuntokierrokselle.

Luonnosta lukiessa oli mieltä lämmittävää huomata, että oikeastaan kaikki myös omassa työssäni tunnistamani elementit ovat tavalla tai toisella päätyneet mukaan ohjelmaan. Voin siis hyvillä mielin todeta, että työ näiden osalta jatkuu.

Löytyypä raportista jopa pari lainausta omaan työhöni eli henkilökohtaisesti voi todeta, ettei mennyt aika hukkaan, kun pääsi yhteiskunnallisesti vaikuttamaan.

Kiitokset: Kiitoksia kaikille blogisarjaan tutustuneille ja sitä kommentoineille. Erityiskiitos Alvan viestinnälle blogitekstieni oikolukemisesta.

Lämmöllä ja hyvää joulun odotusta toivotellen

Kimmo Järvinen
Kehittämispäällikkö, Alva-yhtiöt Oy


Aikaisemmin julkaistut blogisarjan osat:

07/2020 Omaisuudenhallinta – kokonaisvaltaista johtamista vai infran hallintaa

08/2020 Kannattaako omaisuudenhallinnan miettimiseen käyttää aikaa?

08/2020 Miten omaisuudenhallinta liittyy meneillään olevaan muutokseen?

09/2020 Miten omaisuudenhallinta voi auttaa parempaan vesihuoltoon

10/2020 Miten omaisuudenhallinta kehittyy meillä ja maailmalla

11/2020 Kestävää vesihuoltoa systemaattisen omaisuudenhallinnan avulla

Työ on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.