Tämän päivän valinnat vaikuttavat tulevaisuuden ympäristöön. Energiayhtiö Alva tekee töitä kestävien energia- ja vesiratkaisujen eteen ja auttaa myös asiakkaitaan saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa – jopa ennen Alvaa. Yrityksen tavoitteena on  toimia hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

– Tehtävä ei ole helppo, mutta mahdollinen, toteaa Alva-yhtiöiden talousjohtaja ja lämpöliiketoiminnan johtaja Pasi Jalonen. Tavoitteen saavuttamista helpottaa Jalosen mukaan se, että Alvalla on tehty jo vuosia töitä hiilineutraalin lämmöntuotannon eteen. Samalla on autettu myös asiakkaita matkalla kohti hiilineutraalia toimintaa.

– Olemme siirtyneet vauhdikkaasti kohti puupohjaista, eli hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa. Käytännössä se on tarkoittanut muun muassa puun logistiikkaketjun kehittämistä ja voimalaitosten polttoprosessien hiomista. Logistiikkaa on kehitetty sekä metsästä voimalaitoksille, että voimalaitoksen aitojen sisäpuolella aina rekan purkamisesta polttoaineen kattilaan syöttöön asti. Tavoitteena on ollut sekä riittävän polttoainesaannin varmistaminen, että polttoaineen laadunhallinnan parantaminen. Polttoprosessia on kehitetty, jotta voimalaitosten kattilat kestävät yhä lisääntyvän puun käytön.

Keljonlahden voimalaitos. Kuva: Mikko Vähäniitty

Kaukolämpö on lähellä tuotettua lämpöä

Alvan käyttämät suuret puuainesmäärät koostuvat pääasiassa teollisuuteen kelpaamattomista puujakeista ja teollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpuru ja puunkuori. Vuonna 2021 Alvan voimaloissaan käyttämien puupolttoaineiden osuus oli jo liki 70 prosenttia.

– Käyttämäämme puupolttoaineeseen kohdistetaan systemaattista laadunhallintaa. Ei ole  yhdentekevää, millaista puupolttoainetta kattiloihin syötetään, Jalonen kertoo.
–  Käytämme ensisijaisesti lähialueilta tulevaa puuainesta, jolloin kuljetuksen aiheuttamien päästöjen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi ja kustannukset pysyvät kurissa. Polttoaine hankitaan pääasiassa Keski-Suomen maakunnan alueelta. Sen hankintasäde on noin 150 km, joten nimestään huolimatta kaukolämpö on siis lähilämpöä parhaimmillaan. Mainitsemisen arvoinen on myös hankinnan alueellisesti merkittävä työllisyysvaikutus.

Tekninen valmius hiilineutraaliuteen jo vuonna 2026

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomen tulee toimia hiilineutraalisti vuoteen 2035 mennessä. Alvan 120-vuotinen kokemus yhdistettynä asiakasymmärrykseen ovat ohjanneet yhtiötä ottamaan askeleita sitä kohti jo nyt, reilusti ennen siihen johtavia velvoitteita. Toimenpiteidensä ansiosta Alva onkin voinut siirtää omaa tavoiteaikaansa viisi vuotta lähemmäksi, eli vuoteen 2030. Teknisesti yhtiö on Jalosen mukaan valmis haasteeseen jo vuonna 2026, eli lähes kymmenen vuotta etuajassa.

Talousjohtaja Pasi Jalonen

– Valitsemalla täysin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun Vihreän lämmön, yritykset ja kotitaloudet voivat minimoida omat hiilidioksidipäästönsä ilman investointeja vaikka saman tien.
-Pasi Jalonen, lämpöliiketoiminnan johtaja –

Alvan kaukolämpöasiakkailla on mahdollisuus pistää vielä sitäkin paremmaksi, eli saavuttaa hiilineutraalius oman toimintansa osalta jopa ennen Alvaa.

– Valitsemalla täysin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun hiilineutraalin Vihreän lämmön Jyväskylän seudun yritykset ja kotitaloudet voivat minimoida omat hiilidioksidipäästönsä ilman investointeja tai muutostöitä vaikka saman tien, Jalonen kiteyttää. 

– Ketterän toimintamme taustalla on rautainen energia-alan erityisosaaminen, syvä ymmärrys asiakkaiden toiveista ja ympäristön tarpeista. Tämä yhdistelmä pitää meidät kilpailukykyisenä. Alvan lämpöratkaisut ovat siten erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto”, Jalonen muistuttaa.

Alvan asiantuntijat turvaavat joka päivä kaukolämpöverkon toiminnan.

Alvan keinot kohti hiilineutraaliutta

Alvan voimalaitokset Keljonlahdella sekä Rauhalahdessa toimivat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksina, mikä vähentää polttoaineiden tarvetta jopa kolmanneksen niiden erillistuotantoon verrattuna. Yksi olennaisimmista toimenpiteistä on ollut voimalaitosten muuttaminen täysin, tai niin suurelta osin kuin mahdollista, puupolttoaineilla toimiviksi. Rauhalahti kykenee jo nyt toimimaan 100%:sti puulla. Keljonlahdella on myös ajettu useamman päivän testiajo 100%:n puulla. Tekninen valmius koko energiantuotannon 100%:n puunkäyttäjäksi on jo lähellä, todennäköisesti ensimmäisenä Suomen suurimmista kaupungeista.  Alvan asiakkailleen tarjoamat ratkaisut pohjautuvat samoihin keinoihin, joita Alva itsekin käyttää matkalla kohti hiilineutraaliutta. Nämä keinot ovat:

  • Biokonversio – Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten muuttaminen 100 %:sti biopolttoaineilla toimiviksi
  • Kysyntäjousto – suurimpien asiakkaiden lämmönkulutuksen älykäs ohjaus
  • Energiavarastot – teollisen mittakaavan energiavarastot kulutuspiikkien tasaamiseksi
  • Lämpöpumput – Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon hukkalämmön sekä järviveden lämmön hyödyntäminen. Aktiivinen muiden hukkalämpökohteiden etsiminen sekä muut teollisen mittaluokan lämpöpumput 
  • Kaukolämpöverkon kaksisuuntaisuus – teollisuudessa syntyvä ylimääräinen lämpö voidaan ostaa ja ohjata kaukolämpöverkkoon
  • Älykäs digitaalinen ohjaus – monipuolistuvaa kaukolämpöverkkoa sensoreineen, energiavarastoineen, kysyntäjoustoineen ja kaksisuuntaisuuksineen optimoidaan yhtenä kokonaisuutena

Kohti polttamatonta nopein askelin

Puulla yhteistuotannossa tuotettu lämpö on tätä päivää. Alva onkin ottanut merkittävän askeleen kohti täysin polttamatonta kaukolämmön tuotantoa aloittamalla teollisen mittaluokan lämpöpumppulaitoksen rakentamisen Woodspin Oy:n tehtaan yhteyteen Jyväskylään. Woodspin Oy on materiaali-innovaatioyhtiö Spinnovan ja selluyhtiö Suzanon yhteisyritys.

Ratkaisussa Woodspin Oy:n tehtaalle toimitetaan lämpöä ja jäähdytystä.  Näiden lisäksi tehtaalta tuleva hukkalämpö kierrätetään takaisin kaukolämpöverkkoon. Tästä on hyötyä tehtaan lisäksi myös muille verkon lämpöasiakkaille. Perinteisesti vastaavat ratkaisut on toteutettu höyrykattilalla ja erillisillä jäähdyttimillä, jolloin hukkalämpö on jäähdytetty ulkoilmaan tai vesistöön.

– Alvan ratkaisussa lämpötilataso on poikkeuksellisen korkea lämpöpumpuille, Jalonen toteaa. Ratkaisu lieneekin tiettävästi ensimmäinen Suomessa tässä koko- ja lämpötilaluokassa. – Tämän lisäksi olemme käynnistäneet esisuunnittelun Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon hukkalämmön hyödyntämiseksi lämpöpumpuilla. Se olisi kokoluokaltaan jo niin huomattava, että se kykenisi yhdessä Woodspinin ja muiden teollisten hukkalämpöjen kanssa vastaamaan 100%:sti polttamattomasta lämmöntuotannosta Jyväskylän kaukolämpöverkkoon kesäaikana.

Tee ympäristöteko nyt ja valitse päästötön Alvan Vihreä lämpö

Alvan kaukolämpöasiakkaana voit vaikuttaa kodin tai yrityksen päästöihin vaikka heti, yhdellä sähköpostilla. Alvan Vihreä lämpö on hiilineutraali vaihtoehto, jonka ansiosta oman lämmityksen hiilipäästöt poistuvat heti käyttöönoton jälkeen.   

Alvan Vihreä lämpö tuotetaan Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksilla ympäristöystävällisellä, maakunnallisella puupolttoaineella. 

Vihreän lämmön perusmaksu määräytyy kuten normilämmössä, ja sen energiamaksu on vain 80 senttiä megawattitunnilta normilämpöä arvokkaampi. 

Kaukolämpö on kokonaisedullista, ekologista, huoletonta ja läheltä.
Kysy vaikka Mirvalta, klikkaa kuvasta myynnin yhteystietoihin.