Tiesitkö, että talousvettä tutkitaan ja sen laatua valvotaan säännöllisesti sekä vedentuotantolaitoksilla että verkostossa ympäri kaupunkia? Näytteet tutkitaan Alvan laboratoriossa.

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, jota käytetään kotitalouksissa esimerkiksi juomiseen, ruoan valmistamiseen tai hygieniaan. Vesilaitosten asiakkailleen toimittaman talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (1352/2015) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Alvan laadunhallintatiimin toimintaa ohjaa valvontatutkimusohjelma, joka on laadittu talousvesiasetuksen asettamien vaatimusten mukaan yhteistyössä valvovan viranomaisen, Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysviranomaisen, kanssa.

Talousveden laadunhallinta on tiimityötä

Veden laatua tarkkaillaan kaikissa vedentuotantoprosessin eri vaiheissa aina raakavedestä kuluttajan hanaan asti. Verkoston veden laatua seurataan lisäksi yli 30 vakionäytteenottopisteessä. Ongelmatilanteissa vesinäytteitä voidaan hakea myös suoraan asiakkaiden hanoista tai kiinteistöistä. Näytteitä haetaan koko kaupungin alueelta aina Tikkakoskelta Korpilahdelle ja Vaajakoskelta Vesankaan.

Vesinäytteet tutkitaan Alvan omassa vesilaboratoriossa. Osan näytteistä tutkii akkreditoitu laboratorioyhteistyökumppani. Vuonna 2021 otettiin ja tutkittiin yhteensä yli 2000 näytettä, joista 400 oli verkostonäytteitä. Lukua kasvattivat viikoittain ja kuukausittain otettavat näytteet raakavesistä, kaivoalueilta, prosesseista ja verkostoon johdettavista vesistä. Myös laitosten koeajoihin liittyvät näytteenotot ja näytteiden analysoinnit kuuluvat tehtäviimme.

Yksi näyte, monta tutkimusta

Jokaisesta otetusta vesinäytteestä tehdään kerralla keskimäärin viidestä kymmeneen analyysiä. Yleisimpiä laboratoriossamme tehtäviä analyysejä ovat mm. pH, kloori, sameus, rauta ja mangaani. Lisäksi tutkitaan mm. veden kovuutta, hapen, kalsiumin, nitriittitypen ja orgaanisen aineen määrää. Veden mikrobiologiset määritykset tekee Alvan akkreditoitu laboratorioyhteistyökumppani. 

Lisäksi veden laatua, mm. klooripitoisuutta ja sameutta monitoroidaan reaaliajassa vesilaitoksilla sijaitsevien jatkuvatoimisten mittareiden avulla.

Vesihuollon työmaat työllistävät myös laboratoriota. Kun saneerataan vanhaa vesihuoltoverkostoa tai rakennetaan uutta, veden laatu tarkastetaan aina ennen kuin linja liitetään verkostoon.

Mikäli veden laatu askarruttaa, kaikissa kysymyksissäsi voit olla yhteydessä vaikkapa asiakaspalautelomakkeen kautta. Talousveden laadunhallintatiimi

Lue lisää:

Verkostovesien ominaisuuksia (Jyväskylä)