Alva ja Esri Finland Oy tiivistävät yhteistyötään vesihuollon toimialalla. Yhteistyön myötä vesihuoltolaitoksille on tarjolla ratkaisuja ja osaamista verkosto-omaisuuden ja toiminnan digitalisointiin. Nopeasti käyttöönotettavat ratkaisut parantavat vesihuoltolaitoksien toimintavarmuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakastyytyväisyyttä.

Paikkatieto on avain vesihuollon verkosto-omaisuuden tehokkaaseen hallintaan. Alvan ja Esrin yhteistyöllä vesihuoltolaitokset pystyvät vastaamaan vesihuollon käynnissä olevaan digimurrokseen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

– Tietoon pohjautuvalla johtamisella on merkittävät kustannustehokkuusvaikutukset kaikkeen toimintaan vesihuoltolaitoksilla, tiivistää Esri Finlandin liiketoimintajohtaja Ilkka Suojanen.

Vesihuoltolaitosten tulevaisuus kytkeytyy vahvasti digitalisaatioon, toiminnasta saatavaan tietoon ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Tämän onnistumisessa strategiat ja nykyaikaiset tietojärjestelmät ovat keskeisiä työkaluja.

– Alvan ja Esrin yhteistyö mahdollistaa eri kokoisten laitosten digitalisoitumisen matalalla kynnyksellä ja saamaan omaisuustiedon tehokkaaseen käyttöön”, kertoo palveluhallintapäällikkö Sanna-Kaisa Palola Alvalta.

Vesihuoltoyhdistyksen selvitys osoittaa, että Suomen vesihuollon investointitarpeet kasvavat entisestään. Pelkkä vesijohto- ja viemäriverkoston ikä ei riitä osoittamaan sitä, missä järjestyksessä verkostojen uudistamista tulisi tehdä. Tämä ymmärrys voidaan tuottaa verkostosta saatavasta datasta. Toimijat tarvitsevat entistä parempaa ja ajantasaisempaa tietoa verkoston nykytilasta, riskeistä ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

Alvan asiantuntijaosaamisen ja Esrin ratkaisujen avulla verkoston tiedot saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon, jolloin ne ovat käytettävissä ajantasaisesti sekä toimistolla että kentällä.

Digitalisaatio ja digitaalisessa muodossa olevat verkostotiedot antavat vesihuoltoyhtiöille keinoja paitsi tuottavuuden, oikea-aikaisten investointien ja tehokkuuden parantamiseen myös kohdennettuun asiakasviestintään. Kohdennus on tärkeää ennakoivissa huoltotöissä ja etenkin vesihuoltoverkon häiriötilanteista viestimisessä.

– Haluamme, että näiden nykyaikaisten ratkaisujen suomat mahdollisuudet eivät ole vain isojen vesilaitosten etuoikeus. Yhdistimme osaamisemme Esrin kanssa, jotta voimme rakentaa vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuja myös pienemmille laitoksille ja osuuskunnille, toteaa Sanna-Kaisa Palola.

Lue tiedote täältä.