Tämä vastine on lähetetty Keskisuomalaiseen 1.9.2022.

Toimittaja Justus Vento otti kirjoituksessaan ”Kaukolämpö kallistuu reilusti” (KSML 24.8.22) kantaa kaukolämmön hintaan ennustamalla kaukolämmölle suuria hinnankorotuspaineita Keski-Suomessa. Mielestämme uutisen otsikointi maalailee kauhukuvia ja niputtaa kaikki kaukolämpöyhtiöt samaan kategoriaan. Jokaisessa kaukolämpöyhtiössä on omanlaisensa tilanne, johon vaikuttavat niin yhtiöiden tuotantorakenteet kuin tuotannossa käytetyt polttoaineet. Alvan voimalaitoksissa käytettyjen kotimaisten puupolttoaineiden osuus oli jo viime vuonna lähes 70 %, ja tämän vuoden touko-elokuussa Rauhalahden voimalaitos toimi jo 100-prosenttisesti biopolttoaineilla tehden kaikkien aikojen sähköntuotantoennätyksensä kokonaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Alvan tavoitteena on pitää kaukolämmön hinnoittelu vakaana ja kilpailukykyisenä. Keski-Suomen Kiinteistöliiton vertailuihin pohjautuen Justus Venton jutussa mainittiin Alvan korottaneen kaukolämmön hintaa noin neljä prosenttia, jolla viitattaneen 1.2.2022 hintamuutoksiin. Kuluvan vuoden aikana Alva ei kuitenkaan enää ole korottamassa kaukolämmön hintaa. Ensi vuoden mahdollisista hinnankorotuspaineista osaamme kertoa tarkemmin budjetin valmistuttua. Perinteiseen tapaan pidämme alueemme isännöitsijät asiasta ajan tasalla. Mikäli hinnankorotuspaineet realisoituisivat, korotukset tullaan pitämään maltillisina. Viestimme taloyhtiöille on, että kannattaa selvittää oman lämpöyhtiön kanssa miltä kaukolämmön tulevaisuus näyttää, eikä lähteä toimimaan olettamusten ja yleistävien uutisointien pohjalta.  

Keljonlahden voimalaitoksen käynnistäminen uutisoitiin (KSML 26.8.) otsikolla ”Energiakriisi pakottaa hiilen polttoon”. Uutisoinnista ei käynyt ilmi, kuinka pitkästä ajasta hiilen poltossa on kyse. Hämmennystä Jyväskylää laajemminkin on herättänyt myös se, miten Alvan hiilineutraaliustavoitteiden nyt käy.

Alvan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030, ja jatkamme edelleen työtä tämän tavoitteemme toteutumiseksi. Ymmärrämme hyvin kaupunkilaisten huolen ja ihmetyksen siitä, että sähköpulaan vastaamisemme olisi ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.

Euroopassa on nyt vakava energiakriisi, joka näkyy Suomessa sähkökriisinä. Pienenä osana kriisin lieventämiseksi Alva käynnisti Keljonlahden voimalaitoksen normaalia aikaisemmin. Sähkön tuotannon maksimoimiseksi Keljonlahden voimalaitoksella käytetään kivihiiltä, sillä biopolttoaineet eivät tähän ylimääräiseen sähköntuotantoon Keljonlahden laitoksella riitä. Hyödynnämme poikkeuksellisesti voimalaitoksen ajossa varmuusvarastoa. Sähkökriisin helpottamisen lisäksi ajoitus on yhtiölle taloudellisesti hyvä, koska sähköstä saadaan ennätyksellisen kova hinta. Nämä rahat pyrimme investoimaan siten, että niistä koituu päästövähennyksiä vuosikymmeniksi.

Pasi Jalonen, talousjohtaja ja lämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja
Alex Schreckenbach, tuotantojohtaja ja sähköliiketoiminnasta vastaava johtaja