Ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa, esimerkiksi Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, on otettu keskeiseksi tavoitteeksi kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius. Yhtenä tavoitteena on pyrkimys hiilineutraaliin vesihuoltoon Suomessa vuonna 2030. Alvalla Vesihuoltolaitoksen ilmastotyöhalut -hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. vesihuollon yksikköpäästöjen laskennassa.

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hankkeen tavoitteena oli vastata ilmastohaasteeseen. Helmikuussa 2023 valmistunut julkaisu kokoaa suositukset päästöjä vähentävien toimenpiteiden tunnistamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen vesihuollossa.

Julkaisu sisältää suositukset vesihuoltolaitoksen hiilijalanjäljen laskennasta, yksikköpäästöjen laskennasta sekä asukas- että kuutiokohtaisesti kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG-protocol) pohjautuen.

Oleellista vesihuoltolaitokselle olisi pyrkiä kohdentamaan resurssit toimenpiteisiin, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

– Hyödynnämme hankkeen materiaalia kehittäessämme Alvan hiilijalanjälkilaskentaa. Seuraavaksi laskemme ominaispäästökertoimen sekä talous- että jätevesikuutiolle, kertoo hankkeessa mukana ollut ympäristöasiantuntija Sallamari Piispanen Alvalta.

Vesihuoltolaitoksen kokonaispäästöihin vaikuttavat osaltaan myös hankinta- ja investointipäätökset. Julkaisu kokoaa toimintaohjeita ja esimerkkipohjia päästöjen vähentämiseen hankinnoissa sekä investointihankkeiden suunnittelun aikana. Päästöjä voi syntyä paitsi välittömästi hankinnan jälkeen (mm. materiaalin tuotanto ja kuljetukset), myös hankinnan kohteen elinkaaren aikana (mm. energian kulutus, hyödykkeiden kulutus, purku ja jätteiden käsittely). 

Piispanen piti hanketta mielenkiintoisena ja opettavaisena.

– Hienoa, että nyt on luotu rakenne ja systematiikka, miten hiilijalanjälkeä voidaan vesihuollossa laskea. Tulosten vertailtavuus vesihuoltolaitosten kesken luo myös läpinäkyvyyttä alalle, jatkaa Piispanen.

AFRY toteutti hankkeen yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa. Hankkeen rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja seitsemän yhteistyövesilaitosta ja yhteistyötä tehtiin myös SYKE:n Vesihuki-hankkeen kanssa. Hanke valmistui helmikuussa 2023. Julkaisu: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/vesihuoltolaitoksen-ilmastotyokalut/

Aikaisempi artikkeli hankkeesta